VERTICAL IN NORWEGIAN

How to say vertical in Norwegian

S Synonyms

Results: 102, Time: 0.0515

English-norwegian dictionary

Examples of using Vertical in a sentence and their translations

Maverick makes an aggressive vertical move and defeats him with a missile.
Maverick gjør en aggressiv vertikal bevegelse og seirer med en rakett.
You may think you're vertical and we may be horizontal.
Du kan tro du er vertikal, og vi kan være horisontal.
It's a bit like vertical swimming.
Omtrent som loddrett svømming.
Whether spacers are vertical lines or just blank.
Om mellomrommene er vertikale linjer eller bare tomrom.
Red vertical.
Loddrett rød.
Flex foot, latest technology with vertical shock pylon, plus... calfskin boot.
Fleksibel fot. vertikal støtdemper. pluss kalveskinnsstøvel.
Two-inch chrome bolts, vertical and horizontal.
Totommers kromlåsbolter vertikalt og horisontalt.
Vertical style:.
Vertikal stil:.
Whether spacers are vertical lines or just blank.
Om mellomrommene er vertikale linjer eller bare tomrom.
The cavalettis cannot be vertical.
Cavalettiene kan ikke være vertikale.
Due to significant vertical shear, damaging tornadoes are possible.
På grunn av stort vertikalt trykk er det sjanse for større tornadoer.
Vertical color.
Vertikal farge.
All right, do a full vertical sweep.
Kjør vertikalt sveip, de er i bygningen!
Yeah, and i could teach you vertical takeoffs and backward flips.
Ja, og jeg kunne lære deg vertikale lettinger og baklengs flips.
Visible when vertical.
Synlig når vertikal.
Keep those hands vertical.
Hold hendene vertikalt.
I want no more vertical buttonholes.
Det er så kjedelig med vertikale knapphull.
Vertical alignment for child.
Vertikal justering for barnet.
Okay, you feel these three horizontal bumps followed by the two vertical.
Kjenner du de tre vannrette stripene etterfulgt av to vertikale?
It's vertical.
Det er vertikalt.
Vertical offset.
Vertikal avstand.
Flip vertical.
Vend vertikalt.
Now let's work that vertical!
La oss jobbe med det vertikale!
Vertical adjustment for the widget.
Vertikal justering for widget.
Vertical Sync:.
Vertikal synk:.
It's crosshatched by steel bars running both vertical and horizontal.
Krysshengslet med stalsperrer som gar bade vertikalt og horisontalt.
Visible when vertical.
Synlig når vertikal.
Yeah, it was vertical.
Det var vertikalt.
Three per wrist, vertical.
Tre for hver vrist, vertikalt.
Vertical alignment for child.
Vertikal justering for barnet.

Results: 102, Time: 0.0515

SYNONYMS

S Synonyms of "vertical"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More