Translation of "very" in Norwegian

S Synonyms

Results: 14052, Time: 0.2123

veldig svært meget særlig er spesielt veidig aller vært var veldige være

Examples of Very in a Sentence

You're very funny, sabata.
Du er veldig morsom, sabata.
He was very proud of gustav.
Han var veldig stolt av gustav.
For very large dogs( > 40 –56 kg).
For svært store hunder( > 40–56 kg).
Jerry is very dangerous.
Jerry er svært farlig.
You're very beautiful, εlise.
Du er meget vakker, elise.
Dewayne is very strong.
Dewayne er veldig sterk.
Bobby was smart, very smart.
Bobby var meget smart.
Section 31 is very dangerous.
Er svært farlig.
And very lonely.
Og veldig ensom.
Well, you're not being very helpful right now, meg.
Du er ikke særlig hjelpsom nå, meg.
But not very many.
Men ikke særlig mange.
I was very lonely as a child.
Jeg var veldig ensom som barn.
Not very hungry?
Ikke sulten?
And I'm very impressed.
Jeg er meget imponert.
Alex, it's very important you understand what is happening.
Alex, er det svært viktig du forstår hva som skjer.
Gant isn't very talkative.
Gant er ikke særlig snakkesalig.
It's not very much, is it?
Det er ikke mye, er det vel?
The colonia dignidad is very powerful here in chile.
Colonia dignidad er veldig mektig her i chile.
Very skittish and manic.
Hun er nervøs og manisk.
This must have been very difficult for you.
Dette må ha vært meget vanskelig for deg.
Seth told me that matt was very impressed.
Seth sa at matt var svært imponert.
We're not very fatherly in my family.
Vi er ikke spesielt faderlige i min familie.
My parrot. It's very sick.
Papegøyen min er svært syk.
A very nice widow she will make.
Hun er en nydelig enke.
Well I'm not a very religious person but joseph is. Aren't you?
Jeg er ikke religiøs, men joseph er det.
We are very proud of you, nicholas.
Vi er veldig stolte av deg, nicholas.
Yueh has been very valuable to us.
Dr yueh har vært meget verdifull for oss.
No, I'm just not very hungry.
Jeg er bare ikke særlig sulten.
Luigi is very smart.
Luigi er veldig smart.
I'm not feeling very well, i think it might be, um.
Jeg føler meg ikke bra. jeg tror det er.

Results: 14052, Time: 0.2123

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Very" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More