VERY IN NORWEGIAN

How to say very in Norwegian

S Synonyms

Results: 19508, Time: 0.1898

Examples of using Very in a sentence and their translations

We are very conservative here.
Vi er veldig konservative her.
You are very brave, and i am proud of you.
Du er svært modig, og jeg er stolt av deg.
He is very ambitious and.
Han er veldig ambisiøs og.
I am very hungry, louise.
Jeg er svært sulten, louise.

I am very hungry.
Jeg er veldig sulten.
Your father would be very proud of you.
Din far ville vært meget stolt av deg.
She 's very beautiful and young.
Hun er svært vakker og ung.
We were very fond of sir charles lyndon.
Vi var meget glad i sir charles lyndon.
I am not very good at this.
Jeg er ikke særlig god på dette.
I am very hungry.
Jeg er veldig sulten.
I am very normal.
Jeg er veldig normal.
I am very proud of you.
Jeg er meget stolt av deg.
They are not very good men.
De er ikke særlig gode menn.
He loves you very much, francine.
Han elsker deg høyt, francine.
He 's very intelligent and very intuitive.
Han er svært intelligent og intuitiv.
We have been very lucky, tony.
Vi har vært veldig heldige, tony.
You were not drinking very much, what 's your excuse?
Du drakk ikke mye. hva er din unnskyldning?
You have been very brave, jane.
Du har vært meget modig, jane.
I am very busy and important.
Jeg er svært opptatt og viktig.
Carl 's not very big, but he 's very strong.
Carl? carl er ikke stor, men meget sterk.
You do not seem very focused now, alex.
Du virker ikke særlig fokusert nå, alex.
I am very nervous.
Jeg er nervøs.
I am very impressed, frank.
Jeg er svært imponert, frank.
Not very funny, john.
Ikke særlig morsomt, john.
But not very discreet.
Men ikke spesielt diskré.
I am very disappointed, donald.
Jeg er veldig skuffet, donald.
I am very grateful to you for saving my life.
Jeg er meget takknemlig for at du reddet livet mitt.
You do very well with german, padre.
Du er bra i tysk, padre.
But he was very charming and charismatic.
Men han var svært sjarmerende og karismatisk.
You are very beautiful.
Du er vakker.

Results: 19508, Time: 0.1898

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More