WALK IN NORWEGIAN

How to say walk in Norwegian

S Synonyms

Results: 4393, Time: 0.1474

Examples of using Walk in a sentence and their translations

You can not walk in like you still live here.
Du kan ikke i som du fortsatt bor her.
You should not walk home alone.
Du burde ikke hjem alene.
When you walk through a storm hold your head up high.
Når du vandrer i en storm hold hodet høyt.
You can walk right through.
Du kan rett gjennom.

I will walk you home.
Jeg skal følge deg hjem.
For we walk by faith, not by sight.
For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;
Though i walk through the valley of the shadow of death.
Selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal,-.
You know, you walk in, empty sockets, we got us a winner.
Du kommer inn med tomme øyehuler, da vinner vi.
You can not walk and you should not drive.
Du kan ikke , og du burde ikke kjøre.
Could you walk me home?
Kan du følge meg hjem?
We walk with lions.
Vi vandrer med løver.
I could walk through fire.
Jeg kunne gjennom ild.
You walk into my house on my goddamn birthday and pull this shit.
Du kommer til mitt hus på min bursdag og kommer med dette.
You thought he was gonna walk you home like a gentleman.
Trodde du han ville følge deg hjem, som en herre?
We could walk in the park.
Vi kan spasere i parken.
You walk amongst the shadows, stranger.
Du vandrer blant skyggene, fremmede.
Do you normally walk alone in a cemetery at night?
Går du ofte tur alene på kirkegården om kvelden?
I can walk you back to your table.
Jeg kan følge deg tilbake til bordet ditt.
But i can not walk down michigan avenue.
Men jeg kan ikke ned michigan avenue.
We can not walk into a wedding--.
Kan ikke spasere inn i et bryllup.
I mean, i walk into a room and conversation stops.
Jeg kommer inn i et rom, og samtalen slutter.
Nice walk in the woods?
En hyggelig tur i skogen!
But now i walk in on this this biracial love fest.
Men nå kommer jeg over denne denne to-rasers kjærlighetsfesten.
I want you to take a nice walk home, in the fresh air.
Ta en deilig spasertur hjem i den friske luften.
We can walk you home.
Vi kan følge deg hjem.
Shall we walk through the park?
Skal vi spasere gjennom parken?
You can walk, huw, if you try.
Du kan , huw, hvis du prøver.
Though i walk through the valley of the shadow...".
Om jeg vandrer i dødsskyggens dal.
Face, walk, voice, all alike.
Ansikt, gange, stemme, alt er likt.
For we walk by faith, not by sight.
For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;

Results: 4393, Time: 0.1474

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More