Translation of "walk" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3513, Time: 0.2137

følge vandrer kommer spasere tur spasertur gange gåtur ferdes gar lufte

Examples of Walk in a Sentence

Look why don't you walk us through what happened?
Look hvorfor du ikke oss gjennom hva skjedde?
He can walk and talk.
Han kan og snakke.
Then you can walk me home.
Da kan du følge meg hjem.
I was gonna walk michael to school.
Jeg skulle følge michael til skolen.
I can walk now.
Jeg kan nå.
For we walk by faith, not by sight.
For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;
You walk into my house on my goddamn birthday and pull this shit.
Du kommer til mitt hus på min bursdag og kommer med dette.
Could you walk me home?
Kan du følge meg hjem?
I can walk home.
Jeg kan hjem.
Though i walk through the valley of the shadow of death.
Selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal,-.
We could walk in the park.
Vi kan spasere i parken.
I can walk you back to your table.
Jeg kan følge deg tilbake til bordet ditt.
Okay. two crabs walk into a bar-.
To krabber kommer inn i en bar-.
We walk with lions.
Vi vandrer med løver.
You can't walk and you shouldn't drive.
Du kan ikke , og du burde ikke kjøre.
He can walk my mother home.
Han kan følge moren min hjem.
You walk amongst the shadows, stranger.
Du vandrer blant skyggene, fremmede.
Do you normally walk alone in a cemetery at night?
Går du ofte tur alene på kirkegården om kvelden?
We can't walk into a wedding--.
Kan ikke spasere inn i et bryllup.
And i feel i walk into something that's already kind of decided.
Jeg føler jeg kommer til noe som er avgjort.
You must walk today, and the next day, and the next.
Du må i dag, og neste dag, og neste.
Though i walk through the valley of the shadow...".
Om jeg vandrer i dødsskyggens dal.
Shall we walk through the park?
Skal vi spasere gjennom parken?
I mean, i walk into a room and conversation stops.
Jeg kommer inn i et rom, og samtalen slutter.
No walk today.
Ingen tur i dag.
I can walk you home.
Jeg kan følge deg hjem.
But i can't walk down michigan avenue.
Men jeg kan ikke ned michigan avenue.
I want you to take a nice walk home, in the fresh air.
Ta en deilig spasertur hjem i den friske luften.
I can't walk down broadway.
Jeg kan ikke ned broadway.
Some guys just walk in the light, you know?
Noen folk bare vandrer i lyset, ikke sant*?

Results: 3513, Time: 0.2137

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "walk"


are
coming
get
goes
left
cover
take
will
run
entering
explore
monitor
accompany
meander
hanging
obey
roam
follow
wander
arrive
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Walk" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More