Translation of "wanna" in Norwegian

Results: 13294, Time: 0.1094

vil vil du lyst vii ville villet

Examples of Wanna in a Sentence

I don't wanna kill you.
Jeg vil ikke drepe deg.
I don't wanna be safe.
Jeg vil ikke være trygg.
Wanna hear what i wrote about you?
Vil du høre hva jeg skrev om deg?
You wanna go somewhere?- Where?
Har du lyst til å gå et sted?
I don't wanna be in a room alone with chrisann.
Jeg vil ikke være i et rom alene med chrisann.
Wanna hear about Gullfoss?
Vil du høre om Gullfoss?
I don't wanna be you.
Jeg vil ikke være deg.
I wanna go home!
Jeg vii hjem!
I wanna be here even less than you want me here.
Jeg har mindre lyst til å være her enn du vil ha meg her.
Wanna see my pigeons?
Vil du se duene mine?
I didn't wanna go.
Jeg ville ikke gå.
I don't wanna be rochester.
Jeg vil ikke være rochester.
Wanna tell me what happened?
Vil du fortelle meg hva som skjedde?
I don't wanna disappoint anybody.
Jeg vii ikke skuffe fansen.
But when i thought about it, i didn't wanna go back to that home.
Jeg hadde faktisk ikke lyst til å gå hjem.
Look, i just don't wanna waste a good bullet.
Jeg vii bare ikke kaste bort en god kuie.
They didn't wanna take a risk.
De ville ikke ta en risiko.
Maybe you wanna slap me round of my back huh?
Du har kanskje lyst til å fike meg opp litt, hva?
Wanna go out and see the other guys?
Vil du gå ut og se de andre?
I wanna know where the family was.
Jeg vil vite hvor familien var.
Would you wanna know how this happened to you?
Hadde du villet vite det om noe sånt hadde hendt deg?
Wanna kill Commandant?
Vil du drepe kommandanten?
You didn't really wanna be sheriff.
Du ville egentlig ikke være sheriff.
I wanna have children with you.
Jeg vii ha barn med deg.
Did you ever wanna call something off, but you didn't know how?
Har du noensinne villet avslutte noe, men ikke visst hvordan?
I wanna be bogart.
Jeg vil være bogart.
Who wanna get they ass Kicked?- yeah.
Hvem har lyst på grisebank?".
He didn't wanna be here.
Han ville ikke være her.
Charley, jesse doesn't wanna hear this.
Charley, jesse vil ikke høre dette.
Don't wanna give it up?
Vil du ikke gi opp?

Results: 13294, Time: 0.1094

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Wanna" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More