WE ARE IN NORWEGIAN

How to say we are in Norwegian

S Synonyms

Results: 7770, Time: 0.1627

English-norwegian dictionary
vi er vi skal vi har vi blir vi står vi var vi ligger vi skulle vi være vi ble vi blev

Examples of using We Are in a sentence and their translations

We are family.
Vi er familie.
We are to hold lundtoftebjerg.
Vi skal holde lundtoftebjerg.

Ciro, we are with you.
Ciro, vi er med deg.
If we are to pay him a compensation we will have no movie at all.
Hvis vi skal betale ham erstatning har vi iallfall ingen film.
We are not partners.
Vi er ikke partnere.
Islamabad station, we are eyes on three vehicles.
Islamabad stasjon, vi har øyne på tre biler.
Let us retreat before we are spotted.
Vi stikker før vi blir oppdaget.
We are archaeologists.
Vi er arkeologer.
Andrews, and yes, we are developing feelings for each other.
Andrews, og ja, vi har fått følelser for hverandre.
But we are not capturing him.
Men vi skal ikke fange ham.
She is pregnant and we are getting married.
Hun er gravid og vi skal gifte oss.
Lewis if we are lost, i do not wanna hear about it.
Lewis hvis vi har gått oss vill, vil jeg ikke vite det.
Hamre, we are not alone.
Hamre, vi er ikke alene.
We know where we are with each other.
Vi vet hvor vi står med hverandre.
We are sick of this.
Vi blir syke av dette.
Rino, we are having a party on sunday.
Rino, vi skal ha fest på søndag.
Then they will know why we are so successful.
Så de vil vite hvorfor vi har så stor suksess.
Enterprise, we are under attack.
Enterprise, vi blir angrepet.
General kohler says we are behind schedule.
General kohler sier at vi ligger etter skjema.
We are not alone here.
Vi er ikke alene her.
So we are left with only one possible motive- jealousy.
vi står igjen med bare ett mulig motiv- sjalusi.
Right here, where we are now.
Akkurat her vi står.
But we are here, and we must eat.
Men vi er her, og vi må spise.
Baby, we are not getting a motorcycle. why not?
Vi skal ikke ha motorsykkel.
We are taking fire from inside the cloud.
Vi blir beskutt fra skyen.
Is that where we are now?
Er det sånn vi ligger an?
We are wasting our time.
Vi har kastet bort tiden.
Look how young we are.
Så unge vi var.
To remind, and we are never unjust.
Til påminnelse. vi var ikke urettferdige!
We are living in cloud cuckoo land.
Vi blir aldri ferdige i dag.

Results: 7770, Time: 0.1627

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More