WE CAN IN NORWEGIAN

How to say "we can" in Norwegian

S Synonyms

Results: 17599, Time: 0.1869

vi kan vi får vi klarer vi kunne –Vi kan oss kan

Examples of We Can in a Sentence

Gareth, we can wait.
Gareth, vi kan vente.
We can not sell the car!
Vi kan ikke selge bilen!
We can say what we like down here.
Vi får si hva vi vil her.
Come home so we can be together.
Kom hjem, så vi får være sammen.
Hendricks is killing the server before we can kill the satellite.
Hendricks dreper serveren før vi kan drepe satellitten.
You really think we can beat globo Gym?
Tror du vi klarer det?
All we can salvage.
Alt vi kunne redde.
All right, we can live without turn signals.
Vi klarer oss uten blinklys.
We can talk here.
Vi kan snakke her.
So we can be together.
vi får være sammen.
And we can.
Og vi kan.
Ask bobby if we can use one of his cars.
Spør bobby om vi får låne en bil.
Take what we can and go.
Vi tar med det vi klarer og drar.
No, we can't afford to hold the launch.
Vi kan ikke utsette dette.
Well, it's the least we can do for my benefactor.
Det var det minste vi kunne gjøre for min velgjører.
Or that we can live without him.
Eller at vi kan leve uten ham.
We cannot afford to stay here much longer.
Vi kan ikke bli her lenger.
Honey, we can buy it.
Elskling, vi får kjøpe det.
We can run off the back!
Vi klarer det!
Maybe after dinner, we can.
Kanskje vi kunne, etter middag.
If they take our protection away, we can't do anything else.
Tar de vaktene fra oss, kan vi ikke gjøre noe.
We can't just turn our back on her.
Og nå som hun trenger oss, kan vi ikke vende henne ryggen.
Maybe we can send it to somewhere.
Kanskje vi kunne sende ham av garde et sted.
We can still drive away.
Vi kan trekke oss.
We can sell the house.
Vi kan selge huset.
Together we can pull it off.
Agnes, vi klarer dette. vi gjør det sammen.
We can take a cab.
Vi får ta en drosje.
We can go and check on them on the way.
Vi kan se til dem på veien.
We can sell my car.
Vi kan selge bilen min.
Perhaps we can talk later.
Vi får snakke senere.

Results: 17599, Time: 0.1869

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "we can"


to allow
to enable
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


we can
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More