WE JUST WANT IN NORWEGIAN

Translation of We just want in Norwegian

Results: 427, Time: 0.0565

Examples of using We just want in a sentence and their translations

We just want you telling your Instagram followers what you think of us.
Vi vil bare at du skal si til Instagram-følgerne dine hva du synes om oss.
We just want that pearl back.
Vi vil bare ha den perlen tilbake.
We just want to find him before he does something stupid.
Vi vil bare finne ham før han gjør noe dumt.
What?- Palmer, we just want the device!
Hva? Palmer, vi vil bare ha enheten!
We just want you to check if you had anything stolen last night.
Vi vil bare sjekke om du ble bestjålet i går kveld.
We just want to get an accurate picture of who Jean is.
Vi ønsker bare et nøyaktig bilde av hvem Jean er.
Jackson. Ricky, we just want to show you something,
Jackson. Vi vil bare vise deg noe, Ricky.
Look… we just want to talk.
Vi ønsker bare å snakke.
We just want some information.
Vi vil bare ha litt informasjon.
We just want to build up that upper body strength, okay?
Vi skal bare bygge opp styrken i overkroppen, ok?
We just want her.
Vi vil bare ha henne.
We just want to ask you a few questions.
Vi har bare lyst til å stille deg et par spørsmål.
We just want to talk to them to figure out what happened,
Vi vil bare snakke med dem for å finne ut hva som skjedde.
We just want to talk to him.
Vi skal bare snakke med ham.
We just want to ask you a few questions.
Vi ønsker bare å stille deg noen spørsmål.
We just want the dollar.
Vi vil bare ha dollaren.
Easy, Mick. We just want to ask a few questions.
Rolig, Mick. Vi skal bare stille noen spørsmål.
We just want to know the truth, understand what happened.
Vi vil bare vite sannheten, forstå hva som skjedde.
We just want to ask you a couple of questions.
Vi har bare lyst til å stille deg et par spørsmål.
Okay. Yeah. We just want to survive the storm.
Greit. Ja. Vi ønsker bare å overleve stormen.
We just want peace of mind.
Vi trenger bare litt sinnsro.
We just want to talk.
Vi ønsker bare å snakke.
We just want to ask questions.
Vi har bare noen spørsmål.
Easy. We just want to know what happened to Samuel and Magdalena.
Rolig. Vi vil bare vite hva som har skjedd med Samuel og Magdalena.
We just want the gauntlet.
Vi trenger bare stridshansken.
No. We just want ask some questions.
Nei. Vi har bare lyst til å stille deg et par spørsmål.
We just want them home for Christmas.
Vi vil bare ha dem hjem til jul.
We just want to have a word.
Vi skal bare snakke litt.
We just want to ask a few questions.
Vi har bare et par spørsmål.
We just want the phone with the pastor.
Vi trenger bare telefonen med pastoren.

Results: 427, Time: 0.0565

Word by word translation


we
- vi we
just
- bare akkurat nettopp rett like
want
- vil ønsker skal har lyst lyst

S Synonyms of We just want


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More