WE KNOW IN NORWEGIAN

How to say "we know" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3912, Time: 0.113

Click norwegian translation to filter results
vi vet vi kjenner vi kan vi vite vi veit vi visste vi kjente vi kjenne

Examples of using "We Know" in a sentence and their translations

And we know you're here.
Og vi vet du er her.
I think we know each other.
Jeg tror vi kjenner hverandre.
We know you're a virgin.
Vi vet at du er jomfru.
We know you attacked john henry.
Vi vet at du angrep john henry.
And everyone we know is gone.
Og alle vi kjenner, er døde.
Just like the games we know.
Som lekene vi kan.
Professor xavier, we know it's you.
Professor xavier, vi vet det er deg.
How... will we know the end?
Hvordan... vil vi vite slutten?
Calpurnia, we know caesar, you and I.
Calpurnia... vi kjenner cæsar. du og jeg.
But we know our jobs.
Men vi kan jobben vår.
We know the area, so.
Og vi kan området, så.
We know who you are, my friend.
Vi veit hvem du er.
We know you killed ingelise.
Vi vet at du drepte ingelise.
We know her.
Vi kjenner henne.
How can we know the way?
Hvordan kan vi vite veien?
We know only to fight.
Alt vi kan er å kjempe.
How would we know all that if murphy didn't tell us?
Hvordan kunne vi vite alt dette om ikke murphy fortalte det til oss?
But we know the truth.
Men vi vet sannheten.
We know you make the robots.
Vi veit at du lager robotene.
How everything we know is now useless.
Hvor alt vi visste nå er ubrukelig.
It's because we know the boy, you know?
Det er fordi vi kjenner gutten.
Well, then i guess we know... what's up, doc.
Ja, da får vi vite hvordan det står til.
If he kills himself and we know about it, we can be in trouble.
Begår han selvmord og vi veit det, så får vi trøbbel!
Everyone we know is dead!
Alle vi kjente er død!
And we know there were probably more.
Og vi visste at det nok fantes flere.
We know you're a koschie.
Vi vet du er en koschei.
Where we know not to end a sentence with a preposition.".
Der vi kan å ikke avslutte en setning med en preposisjon.".
We know dave.
Vi kjenner dave.
We know you're treating kaja.
Vi vet at du behandler kaja.
We know where you live.
Vi veit hvor du bor.

Results: 3912, Time: 0.113

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "we know"


meet
know
we can
familiar
learn
namely
aware
i know
did we meet
acquaintances
knowledge
we have met
we may
heard
renowned
we will learn
i do
we felt
we learn
acquainted
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More