WE NEED SOMEONE IN NORWEGIAN

How to say we need someone in Norwegian

S Synonyms

Results: 90, Time: 0.1338

Examples of using We Need Someone in a sentence and their translations

Sonne reminded me that we need someone to talk to after the election.
Sonne minnet meg om at vi trenger noen å snakke med etter valget.
We need someone on the floor.
Vi må ha en på gulvet.
We need someone on the inside.
Vi trenger noen på innsiden.
Yeah, we need someone up here.
Ja, vi trenger noen her oppe.

No, we need someone with software expertise on each team.
Nei, vi trenger noen med ekspertise i programvare på hvert lag.
We need someone who can move like them, fight like them.
Vi trenger noen som kan bevege seg som dem, slåss som dem.
We need someone down the back.
Vi trenger noen nede der bak.
We need someone to front and someone to muscle for us.
Vi trenger noen til å fronte og beskytte for oss.
We need someone from louisiana fighting for our side.
Vi trenger noen fra louisiana som kjemper på vår side.
We need someone to fire it at jamal al fayeed.
Vi trenger noen til å fyre det av på jamal al fayeed.
We need someone on maracas.
Vi trenger noen på maracas.
We need someone who can communicate to the downtown jury.
Vi trenger noen som kan kommunisere med sentrumsjuryen.
We need someone to be the lookout.
Vi trenger noen som står vakt.
We need someone thoroughly unexpected.
Vi trenger noen helt uventet.
We need someone who can handle those kinds of details.
Vi trenger noen som kan håndtere den slags detaljer.
We need someone in here now.
Vi trenger noen her inne nå.
You know, we need someone inside for that.
Vi trenger noen på innsiden for det.
We need someone here with medical expertise.
Vi trenger noen her med medisinsk ekspertise.
That's why we need someone on the inside.
Derfor trenger vi noen på innsiden.
In the meantime, we need someone who can make the tough calls.
I mellomtida trenger vi noen som kan ta de vanskelige beslutningene.
We need someone for this institution that shares the common vision.
Vi trengte noen til denne institusjonen som deler en felles visjon.
We need someone like you in our investigation.
Vi kunne trenge deg her, eva.
We need someone new.
We need someone proves them.
Vi trenger at noen viser seg for dem.
He may be a genius, but we need someone the others will follow.
Han kan være et geni men vi trenger noen de andre vil følge, en leder.
It's messy here this month, so we need someone who actually can play.
Vi får en travel måned, så vi må ha en som kan spille.
We need someone rich in the white house who doesn't have to listen to anybody.
Vi trenger noen i det hvite hus som er så rik at han ikke hører på noen.
We need someone the people trust, someone they know cannot be bought or influenced.
Vi må ha en folket kan stole på, en som ikke kan bestikkes.
We need someone impartial, which means not trying to get in your pants.
Vi trenger noen upartiske, hvilket betyr at de ikke prøver å komme i buksene på deg.

Results: 90, Time: 0.1338

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"We need someone" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More