WE TELL OURSELVES IN NORWEGIAN

How to say we tell ourselves in Norwegian

S Synonyms

Results: 7, Time: 0.2028

Examples of using We Tell Ourselves in a sentence and their translations

The worst are the ones we tell ourselves before we fall asleep.
De verste er de vi forteller oss selv før vi sovner.
The past is just a story we tell ourselves.
Fortiden er bare en historie vi forteller oss selv.
That's what we tell ourselves. but what if he didn't?
Ja, det sier vi til oss selv.
Sometimes we tell ourselves work won't interfere with our family life.
Noen ganger sier vi til oss selv at jobben ikke forstyrrer familielivet.

So, love is the lie we tell ourselves so we don't go extinct?
Så kjærligheten er løgnen vi forteller oss selv for å unngå utryddelse?
Lies we tell ourselves at night so as not to feel in our souls like the shit of pigs.
Løgner vi forteller oss selv om natten, så vi ikke skal føle oss som grisedritt.
We told ourselves, someday, when we're old.
Vi lovte hverandre at vi skulle gjøre det en dag.

Results: 7, Time: 0.2028

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "we tell ourselves"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More