WE WERE IN NORWEGIAN

How to say "we were" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5441, Time: 0.1684

Click norwegian translation to filter results
vi skulle vi var vi ble vi er vi hadde vi sto vi har vi lå er vi vi skal vi stod vi kom vi står vi vært vi blir blev vi skal vi stod vi

Examples of using "We Were" in a sentence and their translations

We were together and... he's dead.
Vi var sammen og... han er død.
When we were 19-20.
Da vi var 19-20.
When we were chosen tribunes for the people.
Da vi ble valgt tribunene for folket.
And here i thought we were here to protect society and punish criminals.
Og jeg som trodde vi skulle beskytte samfunnet og straffe kriminelle.
We were interrupted back in your bar.
Vi ble avbrutt i baren din.
We were in paris anyway.
Vi var i paris uansett.
We were both born in minsk.
Vi ble begge født i minsk.
We were in Cartagena--.
Vi var i cartagena.
We were right, Ed!
Vi hadde rett, Ed!
I thought we were helping him.
Jeg trodde vi skulle hjelpe ham.
It was the job we were chosen for.
Det var jobben vi ble valgt til.
I didn't know we were meeting' someplace so fancy.
Jeg visste ikke at vi skulle møtes et så flott sted.
We thought we were on a legitimate op.
Vi trodde vi hadde et lovlig oppdrag.
Andy, we were so passionate.
Andy, vi var så lidenskapelig.
Loney so then it was surreal because we were in gridlock.
Det var surrealistisk, for vi sto fast i trafikken.
We were in bed together.
Vi lå i sengen.
Who said we were terrorists?
Hvem sa vi var terrorister?
But we were not one of them.
Men vi ble ikke en av dem.
How would you know we were getting married?
Hvordan visste du at vi skulle gifte oss?
I mean, i thought we were close, we tell each other everything.
Jeg trodde vi sto hverandre nær.
You said something... we were onto something.
Du sa vi hadde funnet noe.
When we were low on money, i stayed within a budget.
Når vi hadde lite penger, holdt jeg meg til budsjettet.
Right where we were after you broke into our supply shed.
Akkurat der vi sto etter at du brøt deg inn i forrådet vårt.
We were both sent a sign that would bring us together here.
Vi ble begge sendt et tegn som skulle føre oss sammen her.
Well, i thought we were clicking.
Jeg trodde vi kom overens.
And he knew we were coming to michigan.
Og han visste vi skulle til michigan.
We were in italy.
Vi var i italia.
Okay, to begin with, we were on a mink coat.
En: vi lå på en minkpels.
I thought we were nine months ahead.
Jeg trodde vi lå ni måneder foran.
We were set up and look at us now.
Vi ble spleiset, og se på oss nå.

Results: 5441, Time: 0.1684

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "we were"


left
should we
you want us
we became
we came
we keep
we grow
we slept
we did
so we
we turn
we stood
we got
we having
we shoulda
do we go
we will remain
would we
we needed
just
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More