WE WERE GOING TO HAVE IN NORWEGIAN

How to say we were going to have in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1321

Examples of using We Were Going To Have in a sentence and their translations

I thought we were going to have an honest conversation.
Jeg trodde vi skulle ha en ærlig samtale.
Brian, i thought we were going to have a serious meeting.
Jeg trodde vi skulle ha et seriøst møte.
I thought we were going to have some fun.
Jeg trodde at vi skulle ha det litt gøy.
I thought we were going to have children.
Jeg trodde at vi skulle ha barn sammen!

His main concern was whether we were going to have children.
Han var mest urolig for om vi skulle ha barn så jeg skulle ha permisjon.
You said we were going to have afternoon sex.
Du sa vi skulle ha ettermiddags-sex.
I thought we were going to have some fun.
Jeg trodde vi skulle ha det litt gøy, jeg.
His main concern was whether or not we were going to have children.
Han var mest urolig for om vi skulle ha barn.
We were going to have chicken so we walked over to the farm.
Vi skulle ha kylling, så vi gikk bort til gården.
We were going to have a party.
Vi skulle hatt selskap.
We were going to have a sandwich.
Vi tenkte å ta en sandwich.
I was afraid we were going to have a mighty dry christmas.
Jeg var redd for at vi skulle få ei mektig tørr jul.
We discussed, between us, what we were going to have to do.
Vi hadde diskutert hva vi måtte gjøre.
We were going to have a baby to.
Vi ville ha barn.
Well, listen, i thought we were going to have a girls' night, but i suppose we can all share.
Jeg trodde vi skulle ha en jentekveld, men vi kan vel dele den.
About... how many children we were going to have, and... what a wonderful life we were going to have together.
Om... hvor mange barn vi skuiie ha, og... hva siags vidunderiig iiv vi skuiie ha sammen.
The others were beginning to wonder if we were going to have a double toast.
De andre begynte å lure på om vi måtte ta en dobbeltskål.
So we are going to have to settle for the next best thing:.
vi må nøye oss med det nest beste:.
Until then, we are going to have some fun.
Inntil så skjer, skal vi ha det moro!
Hvis vi skal ha sex.
You know we are going to have to get more candy.
Du vet at vi blir nødt til å kjøpe mer godteri.
We're going to have to hold him overnight.
Vi må ha ham i varetekt over natten.
We're going to have a baby, jari.
Vi skal ha barn.
We are going to have to ask you come with us, please.
Vi må be deg bli med oss.
And we are going to have to adapt.
Og vi må tilpasse oss.
But we are going to have to keep an eye on him.
Men vi må holde et øye med han.
You and I. .>.
Du og jeg... vi trenger å ta en prat.
C'mon, we are going to have some fun.
Vi skal ha det litt morsomt.
But we are going to have to keep an eye on him.
Vi må holde øye med ham.

Results: 30, Time: 0.1321

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"We were going to have" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More