WE WILL IN NORWEGIAN

How to say "we will" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7788, Time: 0.3401

Click norwegian translation to filter results
vi skai vi skal vi vil vi får vi kan vi kommer vi tar vi gjør blir vi vi går

Examples of using "We Will" in a sentence and their translations

And we will live together to see lombardy free.
Og vi skal sammen leve og se lombardia fri.
We found him, we will find you, too.
Vi fant ham, vi vil finne deg også.
Miljan katiâc, we will never forget you!
Miljan katiâc, vi skal aldri glemme deg!
We will see, lois.
Vi får se, lois.
We will keep your proof safe, george.
Vi skal holde bevisene dine trygge, george.
We will find tom.
Vi vil finne tom.
We will have all our meals here.
Vi kan ha alle våre måltider her.
I said we will see.
Jeg sa vi får se.
We will find your parents.
Vi skal finne foreldrene dine.
But we will not forget.
Men vi vil ikke glemme.
We will not see.
Vi får ikke se.
We will be in lordsburg for sure tomorrow, won't we?
Det er sikkert vi kommer til lordsburg i morgen, ikke sant?
But we will never come back again.
Men vi vil aldri komme tilbake igjen.
We will buy the house!
Vi skal kjøpe huset!
Saul, we will thread the needle, you and I.
Saul, vi kan tre nåla, du og jeg.
When do you think we will reach Willoughby?
Når tror du vi kommer til Willoughby?
We will talk about this later.
Vi kan snakke om dette senere.
We will see my child we shall see.
Vi får se, mitt barn.
We will get us our own governor in austin.
Vi skal få oss vår egen guvernør i austin.
Who knows what we will find.
Hvem vet hva vi vil finne.
Yes, we will do it later.
Ja, vi tar det senere.
Dear friends, we will see you again soon!
Kjære venner, vi får se deg igjen snart!
Exactly, we will fight him on our own ground.
Ja, vi tar kampen på vår egen jord.
And we will find no connection between the three of them.
Og vi kommer ikke til å finne noen forbindelse mellom dem.
Morgan, we will do it together.
Morgan, vi kan gjøre det sammen.
We will what?
Vi gjør hva?
We will find someone who can help you.
Vi skal finne noen som kan hjelpe deg.
Yeah, but we can and we will.
Ja, men vi kan og vi vil.
We will try again.
Vi får prøve igjen.
We will meet with them individually.
Vi tar møte med ham og de andre.

Results: 7788, Time: 0.3401

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More