Translation of "welcome" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4449, Time: 0.1446

velkommen velkomst veikommen velkomsthilsen velkomne velkomsten velkomment

Examples of Welcome in a Sentence

Teal'c, welcome back to dakara.
Teal'c. velkommen tilbake til dakara.
Please welcome peeta Mellark!
Velkommen peeta Mellark!
A warm welcome to our host, victoria Leeds!
En varm velkomst til verten vår, victoria Leeds!
Welcome, maggie haynes.
Velkommen, maggie haynes.
You're welcome to visit us if you want to.
Du er veikommen tii å komme og hiise på oss, hvis du har iyst.
Please give a warm welcome to champion surfer, bethany Hamilton!
Gi en varm velkomst til surfe-mesteren, bethany Hamilton!
Ah, welcome to japan, dad.
Å, veikommen tii japan, pappa.
There is no welcome for them.
Det er ingen velkomsthilsen for dem, de skal stekes i ilden.
Give those smiling, boyish gis a friendly welcome when they arrive.
Gi de smilende soldatene en vennlig velkomst når de ankommer.
No, you're always welcome.
Du er alltid velkommen.
Such will be their welcome on the day of judgement.
Dette er deres velkomsthilsen på dommens dag!
Cops are always welcome at the Mercers'.
Snuten er alltid velkomne hos mercers.
Welcome to california, mr.
Veikommen tii caiifornia, mr.
Welcome to joburg.
Velkommen til joburg.
Let's give a rousing welcome to the lovesick blues boy,
La oss gi en stormende velkomst til kjærlighetssyk-gutten,
Hey, welcome back, kira.
Velkommen tilbake, kira.
Then we must give them an appropriate welcome.
Da må vi jo gi dem en passende velkomst.
Oh. wow. that is the best welcome i have ever had from anyone.
Det er den beste velkomsten jeg noen gang har fått.
We welcome you and your partner just like any other couple.
Du og partneren din er like velkomne som andre par.
Welcome to the night guards, larry.
VeIkommen tii nattevaktene, larry.
This will be their welcome on the day of judgment.
Dette er deres velkomsthilsen på dommens dag!
They said we're welcome to it.
De sa vi er velkomne til det.
Welcome to nuevos tiempos.
Velkommen til nuevos tiempos.
Welcome back, ladies.
VeIkommen tiibake, damer.
At my age, a little excitement is welcome.
L min alder er litt spenning velkomment.
Wow. i got a warmer welcome from the walmart greeter. no.
Jeg fikk en varmere velkomst fra walmart-hilseren.
No welcome for them! truly, they shall burn in the Fire!
Det er ingen velkomsthilsen for dem, de skal stekes i ilden.
And this is my welcome back?
Og dette er velkomsten jeg får?
Anything not related to my misery is welcome.
Alt som ikke dreier seg om min misere, er velkomment.
Here we shall build, and all will be welcome.
Her skal vi bygge, og alle skal være velkomne.

Results: 4449, Time: 0.1446

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "welcome"


foster
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Welcome" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More