WENT IN NORWEGIAN

How to say went in Norwegian

S Synonyms

Results: 10489, Time: 0.5573

Examples of using Went in a sentence and their translations

He 's explaining that something went wrong and the patient died.
Han forklarer at noe gikk galt og at pasienten døde.
She went to your office, and you were not there.
Hun gikk til kontoret ditt, og du var ikke der.
I was six when i went on my first" safrari".
Jeg var seks da jeg dro på min første safrari.
I went with them because she was afraid to take jack alone.
Jeg ble med fordi hun var redd for å dra med jack alene.

Jim went after rebecca.
Jim dro etter rebecca.
It went, bumpada, bumpada, bumpada, boom.
Det gikk, bumpada, bumpada, bumpada, bom.
And i went to heaven.
Og jeg kom til himmelen.
But she went back to poland.
Men hun dro tilbake til polen.
I went home.
Jeg gikk hjem.
Sorry. i went sad again, did not i?
Beklager, jeg ble trist igjen, ikke sant?
James leland went to S.U. and opened an office in town.
James leland gikk på S.U. og åpnet et kontor i byen.
They never went back to the hotel.
De kom aldri tilbake til hotellet.
I went to go to bed, and my husband was there.
Jeg skulle legge meg, og ektemannen min var der.
You went with robb.
Du dro med robb.
I went crazy, mike.
Jeg ble sprø, mike.
She went to his apartment and-.
Hun gikk til leiligheten hans og.
I went blind for a week.
Jeg ble blind i ei uke.
You never went to prison for murdering your family.
Du kom aldri i fengsel for å ha drept familien din.
When you went to war, i was a woman alone with child.
Da du dro til krig, var jeg en kvinne alene med barn.
I went to confront.
Jeg skulle konfrontere.
So i went to california, and i went straight to the new offices.
Så jeg reiste til california, og dro rett til det nye kontoret.
So we went to the hospital and we took lolabelle home.
Så vi dro til sykehuset og tok med oss lolabelle hjem.
I went to get a bottle of nuoc nam.
Jeg skulle hente en flaske nuoc nam.
So one of us went back in time to kill stuart?
En av oss reiste tilbake i tid og drepte stuart?
You died, you went to hell, and became.
Du døde, kom til helvete, og ble.
I thought they went extinct thousands of years ago.
Jeg trodde de ble utryddet for tusenvis av år siden.
Shit that went down with darby and the nords.
Dritten som skjedde med darby og nords.
She went out with diego and heinz.
Hun gikk ut med diego og heinz.
I thought we went on vacation to have fun.
Jeg trodde vi skulle på ferie for å ha det gøy.
Do you think he went to heaven or to hell?
Tror du han kom til himmelen eller hevete?

Results: 10489, Time: 0.5573

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More