WHAT IN NORWEGIAN

Translation of What in Norwegian

S Synonyms

Results: 210477, Time: 0.0244

Examples of using What in a sentence and their translations

Hva

( what )
And you, what do you know?
Og du, hva vet du?
Planchet, what are you?
Planchet, hva er du?

Det

( it , what )
She is what family... should be.
Hun er det en familie... burde være.
I know you are not what you say you are.
Jeg vet at du ikke er det du sier at du er.
Other sentence examples
What is anthracite?
Hva er antrasitt?
Anthony, what 's he saying?
Jeg forstår spansk. hva sier han?
Lexi, what are you doing?
Hva gjør du, lexi?
But i know what you are, your monsters.
Men jeg vet hva du er, ditt monster.
What... well, what do you think of my wife? what?
Hva... hva syns du om min kone?
Susan, i am not what you think i am.
Susan, jeg er ikke det du tror jeg er.
What 's your name?- greg?
Hva er ditt navn?
And what are you, nigel?
Og hva er du, nigel?
Lexi, what are you doing?
Hva gjør du?
You are what you are now.
Du er det du er nå.
What did they do?
Hva gjorde de her?
What do you think, felix?
Hva mener du, felix?
What do you want, kent?
Hva vil du, kent?
What 's the interest?
Hva er renta?
But what we have in africa, sir, is not graboids.
Men det vi har i afrika, sir, er ikke graboider.
But you know what, jarle?
Men vet du hva, jarle?
The pah-wraiths are not what you think, nerys.
Pah-gjenferdene er ikke hva du tror,? nerys.
What if you can not stop her?- i can stop her?
Hva om du ikke kan stoppe henne?
What are we after?
Hva er vi ute etter?
I love what you have done with the hair, kiki.
Jeg elsker det du har gjort med håret, kiki.
What is that?"-" shaw lands a combination!"!
Hva var det? shaw får inn en kombinasjon!
What does jack crawford drink?
Hva drikker jack crawford?
What kind of a mother do you think i am?
Hva slags mor tror du jeg er?
What have you done to gladstone now?
Hva har du gjort med gladstone nå?
What 's the take?
Hva er fortjenesten?
We are what we are, and we are rats.
Vi er det vi er, og vi er rotter.

Results: 210477, Time: 0.0244

S Synonyms of "what"


it
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More