WHAT IN NORWEGIAN

How to say "what" in Norwegian

Results: 24880, Time: 0.5526

det

Examples of What in a Sentence

Hannah is what frank says she is.
Hannah er det frank sier hun er.
And what happened with michael was not your fault.
Og det som skjedde med michael, var ikke din feil.
Atlanta isn't what we thought.
Atlanta er ikke det vi trodde.
Joe, what i said about you not being my father.
Joe, det jeg sa med at du ikke var faren min.
Well, what me and jimmy have is special.
Vel, det jeg og jimmy har er spesielt.
I'm not what carrie says i am.
Jeg er ikke det carrie sier at jeg er.
Diggle, she's not what you think she is.
Diggle, hun er ikke det du tror hun er.
I was just repeating what sheldon said.
Jeg bare gjentok det sheldon sa.
I remember what you said about orson welles.
Jeg husker det du sa om orson welles.
I can't give the children, what they need.
Jeg kan ikke gi barna det de trenger.
I shouldn't have said what i said.
Jeg burde ikke ha sagt det jeg sa.
What we do not have is water.
Det vi ikke har, er vann.
Alfred, it's not what you think.
Alfred, det er ikke det du tror.
What always happens between men and women.
Det som alltid skjer mellom menn og kvinner.
What i can give you... is my advice.
Det jeg kan gi deg.
You can't shoot what you can't see.
Du kan ikke skyte det du ikke ser.
What you and tony have.
Det du og tony har.
What you would do.
Det du selv skulle gjort.
About time. What's on the menu?
Det var på tide.
What we call"overkill".
Det vi kaller"overkill".
What you can do is not throw.
Det får du ikke. men kast ikke vekk.
What, no, you can't do that.
Det kan du ikke.
You know what.
Du vet hva det er.
You know what? You're right.
Jeg tror du er klar.
She knows what she wants.
Hun vet va hun vil.
I'm sorry, what am i grateful for?
Beklager, hνa er jeg takknemlig for?
He will tell the masters what has happened in meereen.
Han νil fortelle mesterne hνa som hendte i meereen.
So what happened to her?
hνa skjedde med henne?
What can you do?
Hva er det du kan?
What was it like, Dick?
Hvoardan var det, Dick?- hva var hvordan?

Results: 24880, Time: 0.5526

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More