WHAT A WOMAN IN NORWEGIAN

Translation of What A Woman in Norwegian

Results: 621, Time: 0.1562

What a woman
hva en kvinne (11)

Examples of using What A Woman in a sentence and their translations

Hva en kvinne
The type that knows what a woman wants.
Typen som vet hva en kvinne vil ha.
He does not know what a woman is.
Han vet ikke hva en kvinne er.
Det en kvinne
Yes. But I should know what a woman knows if she has had.
Men jeg må vite det en kvinne vet når.
You need what a woman can give you to do what you have to do.
Du trenger det en kvinne kan gi deg, for å gjøre det du må.
For en kvinne
What a woman you got.
For en kvinne du har fått deg.
Oh, what a woman!
For en kvinne.
Other sentence examples
And what about what a woman wants?
Og hva med hva en kvinne vil ha?
He has no idea what a woman wants.
Han aner ikke hva en kvinne trenger.
You know what a woman likes?
Vet du hva en kvinne liker?
He knows what a woman wants.
Han vet hva en kvinne vil ha.
What a woman thinks she 's doing does not count for anything, Grace.
Hva en kvinne tror at hun gjør teller ikke, Grace.
What a woman.
Hva en kvinne.
Do you know what a woman 's for in film? Go on then.
Vet du hva en kvinnes rolle er i film?
This is what a woman is supposed to look like.
Dette er slik en kvinne skal se ut.
Can not even remember what a woman smells like.
Husker ikke engang hvordan et kvinnfolk lukter.
The wall. What a woman.
Veggen, hvilken kvinne.
I remember years ago there was not talk about what a woman was, what a man was.
Før var det ikke snakk om hva en kvinne eller en mann var.
Untie these ropes and I will show you what a woman can do.
Knyt opp tauet, så skal jeg vise deg hva en kvinne kan gjøre.
I do not say much, but I know what a woman wants.
Jeg sier ikke så mye, men jeg vet hva en kvinne vil ha.
If you want to know what a woman will look like when she gets older, look at her mother.
For å vite hvordan en kvinne vil se ut som eldre, se på moren.
When you feel pubes between your fingers. shut up! You do not even know what a woman looks like down there.
Du vet ikke engang hvordan en jente ser ut der nede!
This is what a woman looks like.
Sånn ser en kvinne ut.
The play is about what a woman suffers for a man.
Stykket handler om hva en kvinne må holde utfor en manns skyld.
I know what a woman is, but what do I do with it?
Hva skal jeg gjøre med en kvinne?
How would you pole jockeys know what a woman looks like?
Vet skinkeryttere som dere hvordan ei dame ser ut?
The thing that I can not understand is what a woman like that is doing with a prick like you.
Det jeg ikke forstår, er hva en sånn kvinne gjør med en drittsekk som deg.
In fact, a column written by a woman exclusively for men as a way of getting a peek behind the curtain, what a woman really thinks and feels and wants when it comes to sex.
En spalte som skrives av en kvinne kun for menn, er en sjanse til å se bak kulissene. Hva tenker og føler kvinner når det gjelder sex?
You are investigating what being a woman means to you?
Undersøker du hva det innebærer for deg å være kvinne?
What a woman.
For en kvinne!
Morgan, what a woman you have become.
Du er blitt litt av en kvinne.

Results: 621, Time: 0.1562

Word by word translation


what
- hva det –Hva – Hva
woman
- kvinne dame kvinnfolk woman kvinnelige
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More