Translation of "what are you doing" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2964, Time: 0.1006

hva gjør du hva driver du med hva skal du hvorfor er du hva skal du gjøre gjør du hva gjor du hva gjør de er det du gjør hvorfor har du hva har du gjort

Examples of What Are You Doing in a Sentence

Hey, joanne, what are you doing here?
Joanne, hva gjør du her?
Ethel, what are you doing in here?
Ethel, hva gjør du her?
And what are you doing while...?
Hva driver du med da?
What are you doing now, Billy?
Hva driver du med nå?
Winston. what are you doing in the water, dear?
Winston, hva gjør du i vannet?
What are you doing with my list?
Hva skal du med listen min?
Evan, what are you doing with that knife?
Evan, hva skal du med kniven?
What are you doing here, Madeline?
Hvorfor er du her, Madeline?
Hey, lucy, what are you doing here?
Lucy! hva gjør du her?
What are you doing, Jack?
Hva driver du med, Jack?
Caroline, what are you doing here?
Caroline? hvorfor er du her?
Amy, what are you doing here?- well,
Amy, hva gjør du her?
What are you doing tonight?
Hva skal du gjøre i kveld?
What are you doing, idiot?
Hva driver du med, idiot?
So, what are you doing later?
Så, hva skal du senere?
Hey, bobbie, what are you doing here?
Bobbie, hva gjør du her?
So, what are you doing with that?
hva skal du med det?
So, what are you doing today?
Hva skal du gjøre i dag?
Hey, what are you doing here, Stackhouse?
Hva gjør du her, Stackhouse?
What are you doing, my child?
Hva driver du med, mitt barn?
What are you doing here, Jimmy?
Hvorfor er du her, Jimmy?
Kate, what are you doing out here?
Kate, hva gjør du her?
What are you doing now, stealing from a co-worker?
Hva driver du med nå? stjeler fra en kollega?
Sarab, what are you doing here?
Sarab, hvorfor er du her?
What are you doing the rest of today?
Hva skal du resten av dagen?
Hey, what are you doing home?
Hva gjør du hjemme?
What are you doing here, Griffin?
Hva gjor du her, Griffin?
Roy, what are you doing on your leave?
Hva skal du gjøre når du har permisjon?
What are you doing, Hans?
Hva driver du med, Hans?
Wabble, what are you doing down there?
Wabble, hav gjør du der nede?

Results: 2964, Time: 0.1006

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "what are you doing"


will you do
how come you have
whatcha gonna
are you doin
are you making
why you got
how come you got
that you make

"What are you doing" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More