WHAT HAPPENED IN NORWEGIAN

Translation of What Happened in Norwegian

S Synonyms

Results: 5822, Time: 0.0354

hva som skjedde (1818) det som skjedde (868) hva som hendte (187) hvordan gikk det (11) hva som skjer (19) hva som skjedd (3)

Examples of using What Happened in a sentence and their translations

We know what happened in albuquerque.
Vi vet hva som skjedde i albuquerque.
She does not know what happened.
Hun vet ikke hva som skjedde.

Det som skjedde

But what happened... does not it prove my point about metatron?
Men det som skjedde... beviser ikke det poenget mitt om metatron?
And despite what happened, i know she loved me.
Og på tross av det som skjedde, vet jeg at hun elsket meg.
About what happened to your family.
Om hva som hendte med familien din.
You wanna know what happened, richard?
Vil du vite hva som hendte, richard?

Hvordan gikk det

What happened to carmen?
Hvordan gikk det med carmen?
What happened to him?
Hvordan gikk det med ham?
Other sentence examples
And do you know what happened after she died?
Og vet du hva som skjedde etter at hun døde?
And what happened with michael was not your fault.
Og det som skjedde med michael, var ikke din feil.
I just want to know what happened between you and my father.
Jeg vil bare vite hva som skjedde mellom deg og faren min.
He wants to know what happened on lost.
Han er i liberia og vil høre hva som skjer i" lost".
I mean, i do not know what happened.
Jeg vet ikke hva som hendte.
You know what happened with joan?
Vet du hva som skjedde med joan?
I have the truth about what happened to my parents.
Jeg har sannheten om det som skjedde med foreldrene mine.
I know exactly what happened!
Jeg vet hva som skjedd!
Do not you remember? what happened in pohang?
Husker du ikke hva som skjedde i pohang?
There is another explanation for what happened to your wife.
Det er en annen forklaring på hva som skjer med deres kone.
Maybe that 's what happened with your brother.
Kanskje det var det som skjedde med bror din.
I do not know what happened to gary.
Jeg vet ikke hva som hendte med gary.
What happened to tony?
Hvordan gikk det med tony?
The pilots do not know what happened.
Pilotene vet ikke hva som skjer.
What happened to him?
Hvordan gikk det med han?
You wanna tell me what happened?
Vil du fortelle meg hva som skjedd?
I found out what happened to letty.
Jeg fant ut hva som hendte med letty.
You know what happened to lisa newbery and pippa gillespie!
Du vet hva som skjedde med lisa newbery og pippa gillespie!
I have not forgotten what happened or what you did.
Jeg har ikke glemt det som skjedde og hva du gjorde.
I do not know what happened, jack.
Jeg vet ikke hva som skjedde, jack.
Aria, what happened here was desperation.
Aria, det som skjedde her var desperasjon.
What happened with baker after i left?
Hvordan gikk det med baker i mitt fravær?

Results: 5822, Time: 0.0354

Word by word translation


what
- hva det –Hva – Hva
happened
- skjedde hendte tilfeldigvis har skjedd

S Synonyms of "what happened"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More