WHAT HAPPENED IN NORWEGIAN

How to say "what happened" in Norwegian

S Synonyms

Results: 1959, Time: 0.1568

hva som skjedde hva som hendte hva er det hva som skjer hva som skjedd hva var det

Examples of What Happened in a Sentence

I know what happened tonight with jean.
Jeg vet hva som skjedde med jean.
Sheila said she doesn't know what happened and she wants you back.
Sheila vet ikke hva som hendte, og vil ha deg tilbake.
We don't know what happened on the boat.
Vi vet ikke hva som skjedde på båten.
I don't know what happened. i just.
Jeg vet ikke hva som skjedde.
They know what happened at chernobyl.
De vet hva som hendte i tsjernobyl.
Honey.. what happened?
Skatt, hva er det?
Tell them what happened, burt.
Fortell dem hva som skjedde, burt.
There is another explanation for what happened to your wife.
Det er en annen forklaring på hva som skjer med deres kone.
I heard what happened. I'm so sorry.
Jeg hørte hva som hendte.
What happened to them?
Hva er det med dem?
Maybe you can research what happened here and clear our parents' names.
Kanskje du kan undersøke hva som hendte og renvaske foreldrene våre.
What happened with Pepino?
Hva er det med Pepino?
god, jean, i don't know what happened.
Jeg vet ikke hva som skjedde, jean.
The pilots don't know what happened.
Pilotene vet ikke hva som skjer.
I know exactly what happened!
Jeg vet hva som skjedd!
Trevor. what happened?
Trevor, hva er det?
Dear greg, i heard what happened with your class work.
Kjære greg, jeg hørte hva som hendte med skolearbeidet ditt.
I saw what happened, my brother and aisha.
Jeg så hva som skjedde. broren min og aisha...!
I don't know what happened.
Jeg vet ikke hva som skjer.
What happened?
Hva var det?
You wanna tell me what happened?
Vil du fortelle meg hva som skjedd?
I will never regret what happened here.
Uansett hva som skjer.
What happened with you and Sonny?
Hva var det med Sonny?-lngenting.
I suppose you have any idea what happened?
Dere har vel en idé om hva som skjedd?
Kristoffer has told them what happened.
Kristoffer har fortalt hva som hendte.
Grandma, what happened?
Bestemor, hva er det?
I heard what happened with zach.
Jeg hørte hva som skjedde med zach.
What happened, Brutus?
Hva var det, Brutus?
I found out what happened to letty.
Jeg fant ut hva som hendte med letty.
Do you see what happened when you go into things behind my back?
Forstår du hva som skjer når du gjør ting bak min rygg?

Results: 1959, Time: 0.1568

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "what happened"


that went
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"What happened" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More