Translation of "what i" in Norwegian

S Synonyms

Results: 13665, Time: 0.1416

hva jeg det jeg som jeg detjeg hvordan jeg hvajeg derfor jeg men jeg hvad jeg meg det som meg

Examples of What I in a Sentence

Did you hear what i said to Lily?
Hørte du hva jeg sa til Lily?
That's not what i was here for.
Det er ikke det jeg er her for.".
I don't know what i saw.
Jeg vet ikke hva jeg så.
You don't even know what i have been through.
Du vet ikke hva jeg har vært gjennom.
I can do what i want.
Jeg kan gjøre som jeg vil.
It's not what i have heard.
Det er ikke det jeg har hørt.
I can say what i want!
Jeg kan si hva jeg vil:.
You're not what i expected.
De er ikke som jeg ventet.
Listen, nick, did you get what i brought to your house for you?
Nick, fikk du detjeg hadde med hjem til deg?
Joe, what i said about you not being my father.
Joe, det jeg sa med at du ikke var faren min.
Uh, yeah, from what i remember, but it was years ago.
Ja, fra detjeg husker, men det var flere år siden.
It's not what i thought.
Det er ikke som jeg trodde.
No, you know what i am?
Vet du hva jeg er?
Want to know what i look like?
Vil du vite hvordan jeg ser ut?
Are you saying what i think you're saying?
Sier du det jeg tror du sier?
I don't know what i would have been like at a dinner party.
Jeg vet ikke hvordan jeg ville klart et middagsselskap.
Yeah, i mean, i know what i want to happen with him, but.
Jeg vet hvajeg ønsker skal skje med ham.
He will do what i say.
Han gjør som jeg sier.
If only you could see what i have seen with your eyes.
Hvis du bare kunne se det jeg har sett med dine øyne!
It's not what i want, delfino.
Det er ikke hva jeg vil, delfino.
This is what i don't understand.
Det er detjeg ikke forstår.
And from what i saw, your lover did not need an aphrodisiac.
Etter detjeg så, så trengte ikke elskeren din afrodisiakum.
Betty, just do what i say.
Betty, gjør som jeg sier.
Remember what i said, jake.
Husk hva jeg sa, jake.
That's what i have got neal for.
Det er derfor jeg har neal.
So i am sorry for what i said about you and your family.
Jeg er lei for det jeg sa om deg og familien din.
From what i have seen, everybody's in the same boat.
Utfra hvajeg har sett er alle i samme båt.
Sometimes i forget what i look like.
Noen ganger glemmer jeg hvordan jeg ser ut.
You're not at all what i expected.
Du var ikke som jeg forventet meg.
Uh, i don't know what i have here.
Jeg vet ikke hva jeg har her.

Results: 13665, Time: 0.1416

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More