WHAT I IN NORWEGIAN

How to say "what i" in Norwegian

S Synonyms

Results: 13665, Time: 0.2631

Click norwegian translation to filter results
hva jeg det jeg som jeg detjeg hvordan jeg hvajeg derfor jeg men jeg hvad jeg meg det som meg

Examples of using "What I" in a sentence and their translations

Did you hear what i said to Lily?
Hørte du hva jeg sa til Lily?
That's not what i was here for.
Det er ikke det jeg er her for.".
I don't know what i saw.
Jeg vet ikke hva jeg så.
You don't even know what i have been through.
Du vet ikke hva jeg har vært gjennom.
I can do what i want.
Jeg kan gjøre som jeg vil.
It's not what i have heard.
Det er ikke det jeg har hørt.
I can say what i want!
Jeg kan si hva jeg vil:.
You're not what i expected.
De er ikke som jeg ventet.
Listen, nick, did you get what i brought to your house for you?
Nick, fikk du detjeg hadde med hjem til deg?
Joe, what i said about you not being my father.
Joe, det jeg sa med at du ikke var faren min.
Uh, yeah, from what i remember, but it was years ago.
Ja, fra detjeg husker, men det var flere år siden.
It's not what i thought.
Det er ikke som jeg trodde.
No, you know what i am?
Vet du hva jeg er?
Want to know what i look like?
Vil du vite hvordan jeg ser ut?
Are you saying what i think you're saying?
Sier du det jeg tror du sier?
I don't know what i would have been like at a dinner party.
Jeg vet ikke hvordan jeg ville klart et middagsselskap.
Yeah, i mean, i know what i want to happen with him, but.
Jeg vet hvajeg ønsker skal skje med ham.
He will do what i say.
Han gjør som jeg sier.
If only you could see what i have seen with your eyes.
Hvis du bare kunne se det jeg har sett med dine øyne!
It's not what i want, delfino.
Det er ikke hva jeg vil, delfino.
This is what i don't understand.
Det er detjeg ikke forstår.
And from what i saw, your lover did not need an aphrodisiac.
Etter detjeg så, så trengte ikke elskeren din afrodisiakum.
Betty, just do what i say.
Betty, gjør som jeg sier.
Remember what i said, jake.
Husk hva jeg sa, jake.
That's what i have got neal for.
Det er derfor jeg har neal.
So i am sorry for what i said about you and your family.
Jeg er lei for det jeg sa om deg og familien din.
From what i have seen, everybody's in the same boat.
Utfra hvajeg har sett er alle i samme båt.
Sometimes i forget what i look like.
Noen ganger glemmer jeg hvordan jeg ser ut.
You're not at all what i expected.
Du var ikke som jeg forventet meg.
Uh, i don't know what i have here.
Jeg vet ikke hva jeg har her.

Results: 13665, Time: 0.2631

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "what i"


are
why i
not
when
me this
how i
where
thing
far as i
how
did
will
so they
but i
when i
me with it
did i
giving them
time
one
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More