WHAT I IN NORWEGIAN

Translation of What i in Norwegian

Results: 14280, Time: 0.2855

What i
hva jeg det jeg som jeg detjeg hvordan jeg hvajeg derfor jeg men jeg hvad jeg meg det som meg

Examples of using What i in a sentence and their translations

Did you hear what I said to Lily?
Hørte du hva jeg sa til Lily?
That 's not what I was here for.
Det er ikke det jeg er her for.".
I do not know what I saw.
Jeg vet ikke hva jeg så.
You do not even know what I have been through.
Du vet ikke hva jeg har vært gjennom.
I can do what I want.
Jeg kan gjøre som jeg vil.
It 's not what I have heard.
Det er ikke det jeg har hørt.
I can say what I want!
Jeg kan si hva jeg vil:!
You are not what I expected.
De er ikke som jeg ventet.
Listen, Nick, did you get what I brought to your house for you?
Nick, fikk du detjeg hadde med hjem til deg?
Joe, what I said about you not being my father.
Joe, det jeg sa med at du ikke var faren min.
Uh, yeah, from what I remember, but it was years ago.
Ja, fra detjeg husker, men det var flere år siden.
It 's not what I thought.
Det er ikke som jeg trodde.
No, you know what I am?
Vet du hva jeg er?
Want to know what I look like?
Vil du vite hvordan jeg ser ut?
Are you saying what I think you are saying?
Sier du det jeg tror du sier?
I do not know what I would have been like at a dinner party.
Jeg vet ikke hvordan jeg ville klart et middagsselskap.
Yeah, I mean, I know what I want to happen with him, but.
Jeg vet hvajeg ønsker skal skje med ham.
He will do what I say.
Han gjør som jeg sier.
If only you could see what I have seen with your eyes!
Hvis du bare kunne se det jeg har sett med dine øyne!
It 's not what I want, Delfino.
Det er ikke hva jeg vil, Delfino.
This is what I do not understand.
Det er detjeg ikke forstår.
And from what I saw, your lover did not need an aphrodisiac.
Etter detjeg så, så trengte ikke elskeren din afrodisiakum.
Betty, just do what I say.
Betty, gjør som jeg sier.
Remember what I said, Jake.
Husk hva jeg sa, Jake.
That 's what I have got neal for.
Det er derfor jeg har Neal.
So I am sorry for what I said about you and your family.
Jeg er lei for det jeg sa om deg og familien din.
From what I have seen, everybody 's in the same boat.
Utfra hvajeg har sett er alle i samme båt.
Sometimes I forget what I look like.
Noen ganger glemmer jeg hvordan jeg ser ut.
You are not at all what I expected.
Du var ikke som jeg forventet meg.
Uh, I do not know what I have here.
Jeg vet ikke hva jeg har her.

Results: 14280, Time: 0.2855

Word by word translation


what
- hva det –Hva – Hva
i
- jeg det har l du atjeg ja nei men

S Synonyms of "what i"


how i
that i
but i
why i
as i
like i
which i
who i
i just
me what
though i
whom i
but I.
yet i

"What i" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More