WHAT IS IN NORWEGIAN

How to say what is in Norwegian

S Synonyms

Results: 7357, Time: 0.16

Examples of using What Is in a sentence and their translations

Alex, what is your gift?
Alex, hva er din gave?
And you... what is your mother going to say?
Og du, hva vil moren din si?
Oriol, what is it?
Oriol, hva er det?
What is it us?
Er det bare oss?

Ove, what is the password?
Ove, hva er passordet?
So what is it you do here, exactly?
hva gjør du her egentlig?
What is he planning?
Hva skal han gjøre?
What is that dog doing in here?
Hva gjør en hund her?
Carlos, what is it?
Carlos, hva er det?
What is this flower? for me?
Er denne blomsten til meg?
Aina, what is it?
Aina, hva er det?
What is that now, about 200 days in a row?
Er det 200 dager på rad nå?
Colonel hathi, what is the meaning of this?
Oberst hathi, hva skal dette bety?
What is this in english?
Hva heter hode på engelsk?
What is it you think you deserve?
Hva syns du at du fortjener?
Mr locke, what is it that we are hunting?
Mr locke, hva skal vi jakte på?
And what is it we do not do under any circumstances?
Og hva gjør vi ikke, uansett?
What is it in thai?- breathe.
Hva heter det på thai?
I follow( only) what is revealed to me.
Jeg retter meg bare etter det som er åpenbart meg.
Lynette, what is it?
Lynette, hva er det?
What is that, a song or beef jerky or whatever?
Er det en sang eller tørka kjøtt?
Well, what is it, then?
Hva heter du da?
No, what is grams' statue still doing in the living room?
Hva gjør bestemors statue i stua?
Lucas, what is it?
Lucas, hva er det?
Anne shirley! what is the meaning of this?
Anne shirley, hva skal dette bety?
I follow nothing, except what is revealed to me.
Jeg retter meg bare etter det som er åpenbart meg.
Please, tell us... what is on the list?
Hva som står på den?
What is that, a handkerchief?
Er det et lommetørkle?
What is the name?
Hva var navnet?
What is your mother 's name?
Hva heter moren din?- hva heter moren din?

Results: 7357, Time: 0.16

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"What is" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More