WHAT IT IN NORWEGIAN

How to say "what it" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3331, Time: 0.3724

Click norwegian translation to filter results
hva det hvordan det hva den det som det det det den som den

Examples of using "What It" in a sentence and their translations

I don't know what it is, turk.
Jeg vet ikke hva det er, turk.
Yeah, i don't know what it is.
Jeg vet ikke hva det er.
I knew what it was gonna be, even before i opened my eyes.
Jeg visste hvordan det ville være, selv før jeg åpnet øynene.
I, uh, don't know what it is.
Jeg vet ikke hva det er.
I remember what it was like here in metropolis before he came.
Jeg husker hvordan det var i metropolis før han kom.
I don't know what it does with them after, but.
Jeg vet ikke hva den gjør med dem.
I wonder what it sees when it's looking at us.
Jeg lurer på hva den ser, når den ser på oss.
If that's what it says there.
Er det det som står der?
I don't want to know what it is.
Jeg vet ikke hva det er.
We didn't know what it was like.
Vi visste ikke hvordan det var.
What onbrez breezhaler is and what it is used for what onbrez breezhaler is.
Hva onbrez breezhaler er og hva det brukes mot hva onbrez breezhaler er.
They don't know what it means to be a mutant.
De vet ikke hvordan det er å være mutant.
That's what it is.
Så det er det det er.
It's what it says here.
Det er det som står.
Just tell me what it is.
Bare si hva den er.
If i don't have what it takes, we will forget the whole thing.
Har jeg ikke det som skal til, glemmer vi det.
Don't you remember what it was like when we were young and broke?
Husker du ikke hvordan det var da vi var unge og blakke?
That's what it was.
Det var det det var.
The sphere chooses what it will and won't reflect.
Kula velger hva den vil og ikke vil reflektere.
What oslif breezhaler is and what it is used for what oslif breezhaler is.
Hva oslif breezhaler er og hva det brukes mot hva oslif breezhaler er.
Our population is three times what it was a few years back.
Befolkningen er tre ganger det den var for noen år siden.
I would like to know what it is.
Jeg vil vite hva den er.
What seebri breezhaler is and what it is used for what seebri breezhaler is.
Hva seebri breezhaler er og hva det brukes mot hva seebri breezhaler er.
That's what it is.
Det er det det er.
My memory ain't what it used to be.
Hukommelsen min er ikke det den en gang var.
I wanna know if you have what it takes to survive.
Jeg vil vite om du har det som trengs for å overleve.
I always wondered what it would be like.
Jeg lurte alltid på hvordan det ville være.
Just imagine what it's giving off magically.
Tenk på magien som den gir fra seg.
Actually, that's exactly what it is.
Det er nøyaktig det det er.
The economy is what it is.
Økonomien er som den er.

Results: 3331, Time: 0.3724

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "what it"


are
not
when
where
thing
how
did
will
it does
so they
this what
giving them
time
what i done
how you were doing
one
how it
what i have
just
mode
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More