WHAT THE HELL IN NORWEGIAN

How to say "what the hell" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2998, Time: 0.319

hva faen hva i helvete hva pokker hva fanken hva i helsike hva i huleste hva i svarte hva er hva fanden hvorfor i helvete hva i helvette

Examples of using "What The Hell" in a sentence and their translations

Yes, but what the hell, it can't be true.
Ja, men hva faen, det kan ikke være sant.
Tom, what the hell did you.
Tom, hva i helvete...?
Rick, what the hell happened?
Rick, hva faen skjedde?
What the hell happened, Sam?
Hva pokker skjedde, Sam?
Man, what the hell is a terrarium?
Hva i helvete er et terrarium?
In the meantime, find out what the hell harold cooper is doing with tom keen.
Finn ut hva faen harold cooper gjør med tom keen.
Dad, what the hell did you say to her?
Far, hva i helvete sa du til henne?
Oh, man. tarses, what the hell are you doing here?
Tarses, hva pokker gjør du her?
What the hell is it with you, Carl?
Hva faen er det med deg, Carl?
What the hell are we doing here?
Hva fanken skal vi her?
Sylar, what the hell are you talking about?
Sylar, hva faen snakker du om?
Anders, what the hell are you doing?
Anders, hva fanken gjør du?
Say, bob, what the hell happened in your office?
Bob, hva pokker skjedde på kontoret ditt?
Ally, what the hell is he doing?
Hva i helsike gjør han?
Susan, what the hell have you been smoking?
Susan, hva i helvete har du røyka?
What the hell, is that a brothel?
Hva fanken, er det et bordell?
My manual! hayley, what the hell is that?
Hayley, hva i helvete er det?
What the hell are you talking about? the hell with it!
Hva i helsike snakker du om?
Then what the hell are we waiting on?
hva i huleste venter vi på?
Just... pete, what the hell is this?
Pete, hva pokker er dette?
Louis, i don't know what the hell you want from me.
Louis, jeg vet ikke hva faen du vil med meg.
Whoa, what the hell is that?
Hva i helsike er det der?!
What the hell did you give him?
Hva pokker ga du ham?
Yo, what the hell are they talkin' about, man?
Yo, hva i helvete de snakker om, mann?
Trent, what the hell are you doing here?
Trent, hva fanken gjør du her?
What the hell is wrong with me, Lafayette?
Hva faen er galt med meg, Lafayette?
Ok, what the hell happened?
Ok, hva i svarte skjedde?
What the hell is he saying?
Hva i huleste sier han?
What the hell am l--?
Hva fanken skal jeg...?!
Peter, what the hell was that?
Peter, hva i svarte var det der?

Results: 2998, Time: 0.319

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "what the hell"


that pussy
that shit
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"What the hell" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More