WHAT THE HELL IN NORWEGIAN

Translation of What the hell in Norwegian

Results: 3741, Time: 0.1639

Examples of using What the hell in a sentence and their translations

What the hell, tufan.
Hva faen, tufan.
What the hell, frank?
Hva faen, frank!
What the hell is he saying? he 's praying?
Hva i helvete er det han sier?
Rick, what the hell happened?
Rick, hva faen skjedde?
What the hell is wrong with it?
Hva i helvete er galt med det?
What the hell happened, sir?
Hva pokker skjedde, sir?
But what the hell is it for a smiley?
Men hva faen er det for en smiley?
What the hell, is that a brothel?
Hva fanken, er det et bordell?
What the hell am i saying?
Hva i helvete sier jeg?
Yeah. what the hell is this?
Ja, hva pokker er dette?
Just... pete, what the hell is this?
Pete, hva pokker er dette?
Trent, what the hell are you doing here?
Trent, hva fanken gjør du her?
Ally, what the hell is he doing?
Hva i helsike gjør han?
Gary, what the hell do you know about women?
Hva i helvete vet du om kvinner?
What the hell is it now with you?
Hva faen er det med deg nä?
No. what the hell is dsrna?
Hva i helvete er DSRNA?
But what the hell they doing in canton?
Men hva pokker gjør de i canton?
What the hell are you talking about? the hell with it!
Hva i helsike snakker du om?
Terrific. what the hell was she doing there?
Hva fanken gjorde hun der?
What the hell is this now?
Hva i svarte er dette nå?
What the hell is it with you, carl?
Hva faen er det med deg, carl?
What the hell have we here?
Hva i helvete har vi her?
Sylar, what the hell are you talking about?
Sylar, hva faen snakker du om?
What the hell, mike?
Hva i svarte, mike?
What the hell am i doing here?
Hva fanken gjør jeg her?
Bobby, what the hell is this?
Bobby, hva i helsike er dette?
Bobby, what the hell happened here?
Bobby, hva pokker skjedde her?
What the hell were you looking at?
Hva fanden så du på?
What the hell ls this?
Hva fanken er dette?
What the hell 's bad about it?
Hva er ille med det?

Results: 3741, Time: 0.1639

See also


what the hell would
hva faen skal
what the hell difference
hva i helvete slags forskjell spiller
what the hell you want
hva faen du vil
what the hell you talking
hva faen snakker du hva pokker prater du hva i helvete snakker du hva pokker snakker du
what the hell has happened
hva faen har skjedd hva i helvete har skjedd hva er det som har skjedd hva faen skjedde hva i helvete har hendt
what the hell you doin
hva i helvete gjør du hva i helvete du doin hva i helvete driver du med
what the hell you gonna
hva i helvete skal du hva i helsike skal hva pokker skal du

Word by word translation


what
- hva det –Hva – Hva
hell
- helvete faen ilden pokker hell

S Synonyms of "what the hell"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More