WHATEVER IN NORWEGIAN

How to say "whatever" in Norwegian

Results: 1547, Time: 0.4362

uansett hva hva enn som hva som enn samme hva hva som helst hva nå alt det samma det

Examples of Whatever in a Sentence

But whatever happens on saturday, february 11th, 2012.
Men uansett hva som skjer på lørdag 11. februar 2012.
Whatever you say.
Hva enn du sier.
Whatever you think you saw.
Uansett hva du tror du så.
Do whatever you want.
Du gjør som du vil.
Their sins, whatever they were, are now mine.
Deres synder, uansett hva de var, er nå mine.
You could do whatever you want with it, nolan.
Du kan gjøre hva enn du vil med det.
Caitlin, whatever happens--.
Caitlin, hva som enn skjer.
But whatever it is, it can't be a lie.
Men hva enn det er, kan det ikke være en løgn.
Whatever it is, just say it.
Uansett hva det er, bare si det.
I can do whatever i want, rudy.
Jeg gjør som jeg vil, rudy.
I accept it, whatever it may be.
Jeg godtar det, samme hva det er.
Elliot, i can do whatever i want, because these are magic.
Elliot, jeg kan gjøre som jeg vil, for disse er magiske.
And whatever they came for, it isn't us.
Og hva enn de kom for, er det ikke oss.
Hey, whatever does it for you, man.
Hei, hva som enn fungerer for deg, mann.
Whatever it is, it can't be worse than my imagination.
Uansett hva det er, kan det ikke være verre enn fantasien min.
Whatever it was, she didn't like it.
Uansett hva det var, likte hun det ikke.
I'm unavailable for whatever it is that you want from me.
Jeg er utilgjengelig for hva enn det er du vil ha fra meg.
You know, joey, do whatever you want.
Joey, gjør som du vil.
I mean whatever is necessary.
Jeg mener hva som helst som er nødvendig.
But, whatever happens, it's your fault.
Men hva som enn skjer, er det din skyld.
Rodney, whatever happens.
Rodney, samme hva som skjer.
Whatever seth has told you, don't believe a word of it.
Samme hva seth har sagt, ikke tro et ord av det.
Whatever you say, boss.
Hva enn du sier, sjef.
But i will do whatever you want, though. i mean, i just.
Men jeg gjør hva som helst.
Whatever the hole is i don't wanna go there.
Uansett hva hullet er, vil jeg ikke dit.
Whatever it is.
Hva nå det er.
Kevin can do whatever he wants.
Kevin kan gjøre som han vil.
We deserve whatever happens.
Vi fortjener hva som enn skjer.
Whatever it is, it sure is collagenous.
Uansett hva det er, er det kolagent.
God or time or whatever... didn't want us to die.
Gud, tiden eller hva som helst... ville ikke at vi skulle dø.

Results: 1547, Time: 0.4362

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


whatever

"Whatever" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More