WHATEVER IN NORWEGIAN

How to say whatever in Norwegian

S Synonyms

Results: 5178, Time: 0.0798

uansett hva (684) hva enn (343) som (303) samme hva (128) hva som helst (59)

Examples of using Whatever in a sentence and their translations

And whatever you do, do not look him right in the eyes.
Og uansett hva du gjør, ikke se ham rett i øynene.
But whatever his reasons, we owe him our lives.
Men uansett hva hans grunner, vi skylder ham våre liv.
I will do whatever you want.
Jeg gjør hva enn du vil.
And we are whatever this is.
Og vi er hva enn dette er.

Whatever he 's after, it is not peace.
Uansett hva han er ute etter, er det ikke fred.
You could do whatever you want.
Du kan gjøre som du vil.
Whatever you hear tonight, just remember i love you.
Uansett hva du hører i kveld, husk at jeg elsker deg.
You are our property, whatever you want to call it.
Du er vår eiendom, samme hva du kaller det.
I will do whatever you say!
Jeg gjør hva enn du sier.
I will do whatever you say.
Jeg skal gjøre som du sier.
Whatever you have seen i have seen worse.
Uansett hva du har sett, har jeg sett verre.
And whatever you chose to do, i will respect.
Og samme hva du velger, respekterer jeg det.
You can do whatever you want.
Du kan gjøre som du vil.
So, the truth is whatever i choose to write.
Så sannheten er hva enn jeg velger å skrive.
I mean whatever is necessary.
Jeg mener hva som helst som er nødvendig.
Whatever it is, it can not be worse than my imagination.
Uansett hva det er, kan det ikke være verre enn fantasien min.
I do whatever amanda waller asks, remember?
Jeg gjør alt det amanda waller ber om.
Whatever this is, we can help.
Hva enn dette er, vi kan hjelpe.
I am gonna do whatever.
Jeg gjør hva som helst.
Elliot, i can do whatever i want, because these are magic.
Elliot, jeg kan gjøre som jeg vil, for disse er magiske.
So, whatever you need.
samme hva du trenger.
No 1, whatever that might mean.
Ingen én. hva nå det betyr.
God or time or whatever... did not want us to die.
Gud, tiden eller hva som helst... ville ikke at vi skulle dø.
I do not like violence, mr wonderful... whatever your name is.
Jeg liker ikke vold, mr fantastisk... hva enn navnet ditt er.
You know, joey, do whatever you want.
Joey, gjør som du vil.
Whatever he 's saying, remember what he has done.
Uansett hva han sier, så husk hva han har gjort.
Or is the human being to have whatever he desires?
Skal vel mennesket få alt det ønsker seg?
Whatever you do, do not give them a jet.
Samme hva du gjør, ikke gi ham et fly.
I just say whatever to the video log?
Kan jeg si hva som helst på video loggen?
Whatever he did--.
Samme hva han gjorde.

Results: 5178, Time: 0.0798

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More