WHEN IN NORWEGIAN

Translation of When in Norwegian

S Synonyms

Results: 89903, Time: 0.1151

når (60479) da (26492) nar (432)

Examples of using When in a sentence and their translations

Når ( when , once , whenever )
Your first sari is when you become a woman.
Din første sari er når du er blitt kvinne.
I do not know when frank will be back.
Jeg vet ikke når frank er tilbake.
Da ( when , then , as )
But that was when she was depressed and i was desperate.
Men det var da hun var deprimert og jeg var desperat.
I was euphoric when i killed freddie lounds.
Jeg var euforisk da jeg drepte freddie lounds.
Nar ( when , time )
Always when we are together.
Alltid nar vi er sammen.
Harmless when he 's alone.
Harmløs nar han er alene.
Other sentence examples
When was this, valmir?
Når var dette, valmir?
When did she die?
Når døde hun?
I lost my parents when i was a child.
Jeg mistet foreldrene mine da jeg var barn.
And when i say that i am.
Og når jeg sier at jeg er.
I mean, come on. when did you become a zeppelin fan?
Når begynte du å like dem?
I was 23 when i sold my first invention.
Jeg var 23 da jeg solgte min første oppfinnelse.
I remember when i had this office.
Jeg husker når jeg hadde dette kontoret.
When were you last in the gym?
Når var du her sist? jeg har drevet med PR.
When she threatens to kill lew ayres.
Nar hun nesten dreper lew ayres.
I was sold when you mentioned sangria.
Jeg var solgt da du nevnte sangria.
When do you think she will get out?
Når tror du at hun blir skrevet ut?
And that 's what he said, that 's when the angels was pulling on him.
Og han sa det var nar englene kalte pa ham.
But when you and nina, you know.
Men når du og nina, du vet.
When we find him, and we must--.
Når vi finner ham.
When any stranger could be the end.
Når en fremmed kan være slutten.
When do you leave?
Når flytter du?
Not from when you were eight.
Ikke fra da du var åtte.
Know when they can get out?
Når kan de komme ut?
I love it when he does that.
Jeg elsker det nar han gjør det.
And when did your sister die?
Og når døde søsteren din?
When black horses run.
Når svarte hester løper.
When i became a teenager.
Da jeg ble tenåring.
When i first woke up, you were different.
Da jeg våknet, var du lykkelig.
When 's this gonna end?
Når skal det ende?

Results: 89903, Time: 0.1151

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More