WHEN I IN NORWEGIAN

How to say "when i" in Norwegian

Results: 13680, Time: 0.1559

da jeg når jeg nårjeg mens jeg nar jeg dajeg hvis jeg meg når meg da

Examples of When I in a Sentence

When i said i wasn't hungry.
Da jeg sa at jeg ikke var sulten.
So when i find monroe... me.
når jeg finner monroe... jeg.
I lost my mother when i was a little bit younger than you.
Jeg mistet moren min da jeg var litt yngre enn deg.
Why would i protect malcolm, when i turned him over to you?
Hvorfor skulle jeg beskytte malcolm nårjeg ga ham til deg?
I wanted to be simpler when i was with him.
Jeg ville være enklere når jeg var sammen med ham.
He was 14 when i found him.
Han var 14 da jeg fant ham.
Where are уou when i need you?
Hvor er du når jeg trenger deg?
I had this friend when i was 14, elisa wilkey.
Jeg hadde en venn da jeg var 14, elisa wilkey.
Well, it must have been when i was still angry with him.
Det må ha vært mens jeg fortsatt var sint på ham.
Who needs a bodyguard when i got the boys- my best friends- migliori amici.
Hvem trenger livvakt nårjeg har gutta, mine beste venner?
Maybe when i come back, hm?
Kanskje nar jeg kommer tilbake?
When i find you.
Nårjeg finner deg.
Where were you when i was growing up, huh?
Hvor var du mens jeg vokste opp?
Where is he when i need him?
Hvor er han når jeg trenger ham?
Where were you when i was selling cars?
Hvor var du da jeg solgte biler?
So what happens when i come back?
Hva skjer så nårjeg kommer tilbake?
Did something happen when i was out of town?
Skjedde noe mens jeg var utenbys?
Carrie bradshaw, when i look at you,
Carrie bradshaw, når jeg ser på deg,
Maybe when i was a much younger man.
Kanskje da jeg var en mye yngre mann.
I used to make believe a lot when i was a kid.
Jeg fantaserte mye dajeg var barn.
Not when i have offered to pay like any lady.
Lkke nar jeg vil betale som ei dame.
I feel safer when i sleep with a hand grenade.
Jeg føler meg sikrere hvis jeg sover med en håndgranat.
David, i hope you believe me when i say this:.
David, du må tro meg nårjeg sier dette.
Not when i say it to you.
Ikke når jeg sier det til deg.
She died when i was young.
Hun døde da jeg var ung.
When i came out of the market, it was.
Dajeg kom ut igjen, var den.
That was when i was at the gas station.
Det var mens jeg var på bensinstasjonen.
Since... i don't know when i have had this since.
Jeg vet ikke nar jeg fikk den.
I said, when i see a.
Jeg sa: nårjeg ser en.
And when i fall ill, so it is he who heals me.”.
Som helbreder meg når jeg er syk,

Results: 13680, Time: 0.1559

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More