WHEN I IN NORWEGIAN

Translation of When i in Norwegian

S Synonyms

Results: 13882, Time: 0.2005

When i
da jeg (7104) når jeg (6180) nårjeg (111) mens jeg (90) nar jeg (72) dajeg (39) hvis jeg (36) meg når (12) meg da (5)

Examples of using When i in a sentence and their translations

Da jeg

When I said I was not hungry.
Da jeg sa at jeg ikke var sulten.
I lost my mother when I was a little bit younger than you.
Jeg mistet moren min da jeg var litt yngre enn deg.

Når jeg

So when I find Monroe... me.
når jeg finner Monroe... jeg.
I wanted to be simpler when I was with him.
Jeg ville være enklere når jeg var sammen med ham.

Nårjeg

( when i , once i , after i )
Why would I protect Malcolm, when I turned him over to you?
Hvorfor skulle jeg beskytte Malcolm nårjeg ga ham til deg?
Who needs a bodyguard when I got the boys- my best friends- migliori amici?
Hvem trenger livvakt nårjeg har gutta, mine beste venner?

Mens jeg

Well, it must have been when I was still angry with him.
Det må ha vært mens jeg fortsatt var sint på ham.
Where were you when I was growing up, huh?
Hvor var du mens jeg vokste opp?

Nar jeg

Maybe when I come back, hm?
Kanskje nar jeg kommer tilbake?
Not when I have offered to pay like any lady.
Lkke nar jeg vil betale som ei dame.

Dajeg

( when i )
I used to make believe a lot when I was a kid.
Jeg fantaserte mye dajeg var barn.
When I came out of the market, it was.
Dajeg kom ut igjen, var den.
Other sentence examples
He was 14 when I found him.
Han var 14 da jeg fant ham.
Where are уou when I need you?
Hvor er du når jeg trenger deg?
I had this friend when I was 14, Elisa Wilkey.
Jeg hadde en venn da jeg var 14, Elisa Wilkey.
When I find you.
Nårjeg finner deg.
Where is he when I need him?
Hvor er han når jeg trenger ham?
Where were you when I was selling cars?
Hvor var du da jeg solgte biler?
So what happens when I come back?
Hva skjer så nårjeg kommer tilbake?
Did something happen when I was out of town?
Skjedde noe mens jeg var utenbys?
Carrie Bradshaw, when I look at you,
Carrie Bradshaw, når jeg ser på deg,
Maybe when I was a much younger man.
Kanskje da jeg var en mye yngre mann.
I feel safer when I sleep with a hand grenade.
Jeg føler meg sikrere hvis jeg sover med en håndgranat.
David, I hope you believe me when I say this:.
David, du må tro meg nårjeg sier dette.
Not when I say it to you.
Ikke når jeg sier det til deg.
She died when I was young.
Hun døde da jeg var ung.
That was when I was at the gas station.
Det var mens jeg var på bensinstasjonen.
Since... I do not know when I have had this since.
Jeg vet ikke nar jeg fikk den.
I said, when I see a.
Jeg sa: nårjeg ser en.
And when I fall ill, so it is He Who heals me.”.
Som helbreder meg når jeg er syk,

Results: 13882, Time: 0.2005

See also


when i have
når jeg har
when i come
når jeg kommer
when i left
da jeg dro da jeg forlot
when i met
when i started
da jeg begynte å
when i want
når jeg vil når jeg ønsker
when i asked
when i took
when i arrived
da jeg kom da jeg ankom
when i lost
when i take
when i leave
when i looked
when i walked
da jeg gikk
when i tried
da jeg prøvde å
when i turned
da jeg ble da jeg fylte
when i bought

Word by word translation


when
- når da nar – Når –Når
i
- jeg det har l du atjeg ja nei men

S Synonyms of "when i"


as i
if i
and i
since i
by the time i
then i
that i
the day i
the moment i
if I.
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More