WHEN THEY IN NORWEGIAN

How to say "when they" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5588, Time: 0.1163

Click norwegian translation to filter results
når de da de mens de nar de når man hvis de efterat de dem når

Examples of using "When They" in a sentence and their translations

And what do we say when they ask about trina and Pascal?
Og hva skal jeg si når de spør om trina og Pascal?
Where was your conscience when they were in here the first time?
Hvor var samvittigheten din da de var her inne første gang?
And we know when they were buried.
Og vi vet når de ble begravd.
I was nine when they got here.
Jeg var ni da de kom hit.
Apaches burn when they steal.
Apacher brenner når de stjeler.
I get a few days off when they look into everything.
Jeg får fri mens de undersøker saken.
And when they do, we will be ready.
Og når de gjør det, er vi klare.
I was kidnapped by the AIG when they were still called that.
Jeg ble kidnappet av AIG mens de ennå ble kalt det.
What happens when they catch the coach?
Hva skjer nar de tar igjen diligencen?
He met zahra when they were both 15.
Han møtte zahra da de begge var 15.
Protestant germans threatened by catholic frenchmen when they are our guests,
Protestantiske tyskere trues av katolske franskmenn mens de er våre gjester.
Everybody wants you when they don't know who you are.
Alle vil ha deg når de ikke vet hvem du er.
And when they were younger.
Og da de var yngre.
Who wants an old sea monster when they can have Perseus?
Hvem vil ha et sjøuhyre når man kan få Perseus?
When they try and what?
Nar de hva?- klysser oss.
In three days, when they read his will.
I tre dager, da de leser sin vilje.
I thought you knew... when they smile, the end is near.
Vet du ikke det? nar de smiler, er enden nær.
When they go for the fire, i will stampede their horses.
Mens de tar seg av brannen, jager jeg bort hestene.
Charity" when they meant"envy." Envy?
Barmhjertighet" når man mener"misunnelse".
I hate when they run.
Jeg hater når de løper.
But beware when they start to descend.
Men pass opp hvis de skulle gå ned'.
Most guys lose their undies when they play for those kind of stakes.
De fleste mister skjorta nar de spiller med slike penger.
Sad when they go so young.
Det er sørgelig når man dør så ung.
Is it what someone did when they were alive.
Er det hva ên gjorde, mens de var i live.
I butcher the babies when they are four or five months old.
Jeg slakter ungene når de er fire eller fem måneder gamle.
When they take you, I'm going too.
Hvis de tar deg, biir jeg med.
We built the tunnels when they built the wall.
Vi bygde tunnelene da de bygde muren.
Prince charles and di, when they were together, came constantly.
Charles og di var her hele tiden, mens de ennå var sammen.
That you weren't home when they almost burned our house down?
At du ikke var hjemme da de nesten brente ned huset?
We take 10% when they are hot.
Vi tar 10 % når de er varme.

Results: 5588, Time: 0.1163

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "when they"


when
then they
whenever they
as soon as they
where
by the time they
when you
once he
once you
once they
whenever
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More