Translation of "when we" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4984, Time: 0.0976

når vi da vi mens vi nar vi når vi har oss når

Examples of When We in a Sentence

What happens when we die?
Hva skjer når vi dør?
There was a time when we were innocent, my siblings and me.
Det var en tid da vi var uskyldige, søsknene mine og jeg.
And when we were alone, he gave us a family.
Og når vi var alene, ga han oss en familie.
Three weeks ago, when we were still up in the arctic.
For tre uker siden, mens vi var oppe i arktis.
Not when we have two monsters after us.
Ikke når vi har to monster etter oss.
We weren't any angels when we were kids.
Vi var ikke engler da vi var barn.
Our parents died when we were small.
Foreldrene våre døde da vi var små.
We will get the rest when we come back.
Vi tar resten nar vi kommer tilbake.
It happened when we were busy dealing with you.
Det skjedde mens vi måtte ta oss av deg.
Call me when we have matobo.
Ring meg når vi har matobo.
All those holidays before the war when we were a family. simon.
Alle feriene før krigen, mens vi var en familie.
From dal, when we were kids.
Fra dal, da vi var barn,
Kitty will join us when we locate somewhere.
Kitty kommer til oss når vi har funnet et sted.
Ah, a poem by fred tate when we come back, right after this.
Et dikt av fred tate nar vi kommer tilbake hvert oyeblikk.
Mccormick when we find him.
Mccormick når vi finner ham.
I saw him before when we were still girls.
Jeg så ham før mens vi ennå var jenter.
Progress is made when we embrace our espheni brothers.
Fremgang er gjort når vi har omfavnet våre espheni brødre.
When we enter the palace, we must not be seen.
Ingen må se oss når vi går inn på slottet.
I will get you a new boat when we get back to kingston.
Jeg skal skaffe deg en ny bat nar vi kommer tilbake til kingston.
I remember when we had something special.
Jeg husker da vi hadde noe spesielt.
What do you think happens when we die?
Hva tror du skjer, når vi dør?
Be nice if that bridge would be in one piece when we got there.
Ville vært fint om broen er intakt nar vi kommer dit.
When we come home.
Når vi kommer hjem.
So we can see how we behave when we're unobserved.
Så vi kan se hvordan vi oppfører oss når ingen ser på.
And then, in the evening, when we samba together in the moonlight.".
Og om aftenen, mens vi danser samba i måneskinn.
He was dead when we found him.
Han var død da vi fant ham.
I was privy to certain goings-on when we were abroad.
Det har skjedd merkelige ting når vi har vært på reise.
When we capture chien na wei, my debt is paid.
Når vi fanger chien na wei er gjelden min betalt.
We will call when we land.
Vi ringer når vi har landet.
But when we went home from kindergarten said your daughter a word.
Men da vi dro fra barnehagen sa dattera di et ord.

Results: 4984, Time: 0.0976

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "when we"


once
since we
when
if you
once we get
where
when we got
us as
when we are
when we have
once we have
if they
whenever
as soon as we
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More