WHEN YOU IN NORWEGIAN

How to say "when you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 13457, Time: 0.1894

når du da du når man når dere nar du mens du hvis du når de deg når

Examples of When You in a Sentence

Ready when you are, derek.
Klar når du er, derek.
What would she say, when you mentioned my name?
Hva sa hun da du nevnte navnet mitt?
What do you want when you die?
Hva vil du når du dør?
Where was she when you crawled under the house?
Hvor var hun da du krøp under huset?
What happens when you eat cheese, Will?
Hva skjer når du spiser ost?
Where's 70 children when you need them?
Hvor er 70 barn når man trenger dem?
So where are the athenians when you really need'em?
Så hvor er atenerne når man trenger dem?
You will get them when you give me my son.
Du får dem når du gir meg sønnen min.
What did casely say when you told him the news?
Hva sa casely da du fortalte ham nyhetene?
See, this is what happen when you don't pay.
Dette skjer når dere ikke betaler.
Not when you have said as many as i have.
Ikke når man har sagt så mange som jeg har.
We won't be here when you get home from school.
Vi er ikke her når dere kommer hjem.
Where are the police when you need them?
Hvor er politiet når du trenger dem?
I will believe that when you let her go.
Jeg tror det nar du slipper henne fri.
So when you said wife, two kids... james and.
da du sa kone, to barn, james og.
What happened when you and jenny delaney disappeared in that gondola?
Hva skjedde da du og jenny delaney forsvant i gondolen?
What happens when you kill me?
Hva skjer når du dreper meg?
Where's the crowd when you need'em?
Hvor er folkene når man trenger dem?
And what happens when you find'em?
Og hva skjer nar du finner dem?
I want her when you have finished with her.
Jeg vil ha henne, når dere er ferdige med henne.
It's a shame this had to happen when you got here.
Synd dette måtte skje mens du er her.
Come to me when you need... assistance.
Kom til meg hvis du trenger hjelp.
You can't say that when you have got nearly four children yourself.
Sånt kan man ikke si når man selv har nesten fire barn.
You should have killed me when you had the chance.
Du skulle drept meg mens du hadde sjansen!
When you killed randall, did you fantasize you were killing me?
Da du drepte randall, fantaserte du om at du drepte meg?
You can pay me when you can.
Betal meg når du kan.
And get on your feet when you speak to me.
Og sta oppreist nar du snakker til meg.
This is what happens when you betray him.
Dette skjer når dere forråder ham.
What will happen when you find him?
Hva vil skje når dere finner ham?
Why didn't you kill me when you had the chance?
Hvorfor drepte du meg ikke da du hadde sjansen?

Results: 13457, Time: 0.1894

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "when you"


while ye
if thou
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More