WHERE DID YOU GET IN NORWEGIAN

Translation of Where did you get in Norwegian

Results: 1009, Time: 0.1507

Examples of using Where did you get in a sentence and their translations

Oh, geez. Where did you get that camera?
Herregud.- Hvor fikk du det kameraet fra?
Where did you… Where did you get these?
Hvor har du… Hvor fikk du tak i disse?
Yes. But the money, where did you get it?
Ja. Men hvor fikk du pengene?
Where did you get that idea?
Hvor har du det fra?
I don't know. Where did you get this?
Vet ikke. Hvor fikk du dette?
In the shower. By the way, where did you get that loofah mitt?
L dusjen. Forresten, hvor fikk du tak i den frotterhansken?
Where did you get that flatbed thing?
Hvor fant du den flatsengen?
Sand. Sand? Where did you get that?
Sand. Sand? Hvor fikk du tak i det?
Oh, my god. Where did you get it?
Herregud. Hvor fikk du det fra?
Where did you get a picture of Paris?
Hvor har du et bilde av Paris fra?
Where did you get the addresses?
Hvor kommer adressene fra?
Really?-Yes. Where did you get the necklace?
Virkelig?-Ja. Hvor fikk du halskjedet fra?
Open the door. Where did you get that?
Åpne døra.- Hvor fikk du tak i den?
Understood. Robert, where did you get that gas mask?
Jeg forstår. Robert, hvor fant du den gassmasken?
There has to be some… Where did you get that?
Det må være… Hvor har du den fra?
All well? Where did you get this number from?
Alt bra? Hvor fikk du dette nummeret?
Where did you get that sat phone, Alex?
Hvor fikk du tak i den satelittelefonen, Alex?
Where did you get this information?
Hvordan fikk du vite det?
Jamie. Well, where did you get them?
Jamie. Hvor kommer de fra?
Where did you get that?
Hvor har du det fra?
Alex, where did you get her?
Alex, hvor fant du henne?
Where did you get the child, Aneela?
Hvor fant du barnet, Aneela?
Where did you get a sailor's suit on short notice?
Hvor fikk du tak i matrosdressen?
Where did you get the gun you used to shoot Valbuena?
Hvor fikk du våpenet du skjøt Valbuena med?
Where did you get this Phaeton shit?
Hvor har du hørt om den dritten?
Where did you get this money from?
Hvor kommer pengene fra?
Where did you get this?
Where did you get these?
Hvordan fikk du de der?
Where did you get those trainers?
Hvor kjøpte du de joggeskoene?
Where did you get that?

Results: 1009, Time: 0.1507

Word by word translation


where
- hvor hvor… –hvor ‫hvor
did
- gjorde klarte har gjør lagde
you
- du dere deg du… deg…
get
- kommer blir ta hent

S Synonyms of Where did you get


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More