WHERE YOU WILL IN NORWEGIAN

How to say where you will in Norwegian

S Synonyms

Results: 66, Time: 0.1985

Examples of using Where You Will in a sentence and their translations

Decide where you will inject ceplene.
Finn ut hvor du vil injisere ceplene.
Have you thought about where you will go after Tuesday?
Har du tenkt på hvor du skal dra etter tirsdag?
Decide where you will inject ceplene.
Finn ut hvor du vil injisere ceplene.
And i know where you will be.
Og jeg vet hvor du vil være.

Do you know where you will go?
Vet du hvor du skal dra?-Nei.
I'm escorting you to denver where you will be placed under arrest,
Jeg eskorterer deg til denver hvor du vil bli plassert i arrest,
Don't know where you will get her.
Lkke vet jeg hvor du skal finne henne.
Go where you will.
Come, let me show you where you will be sitting.
Kom, jeg viser deg hvor du skal sitte.
Go where you will.
It is also where you will chop wood.
Det er også der dere skal hugge ved.
So, this is where you will stay.
Så det er her du skal bo.
How or where you will sell it?
Hvordan eller hvor dere skal selge den?
I will show you where you will perform.
Jeg viser dere hvor dere skal opptre.
That's where you will start from.
Det er der du skal starte.
That's where you will find your atom smasher.
Det er der du vil finne atomsmasheren din.
There will be a reception for you where you will meet my senior staff.
Det blir en mottakelse for dere hvor dere vil møte staben min.
Aren't you worried about where you will spend eternity?
Tenk på hvor dere vil tilbringe evigheten!
That is where you will find the origin of this duel behavior.
Det er der du vil finne opprinnelsen til denne duell oppførsel.
This car will take you to your quarters where you will remain.
Denne bilen vil ta dere til deres kvarterer, der dere vil forbli.
Her room is under her father's office where you will work.
Rommet hennes er under farens kontor der du skal jobbe.
Where you will be received.
Der blir du mottatt.
Where you will be if you don't get out of here fast.
Der du vil ende opp hvis du ikke kommer deg ut herfra raskt.
If you're looking for the truth, that's where you will find it.
Sřker du sannheten, er det der du vil finne den.
Spirit,"roam where you will.
Ånd, streif der du vil.
Spirit, conduct me where you will.
Ånd, før meg dit du vil.
Choose the area where you will make the injection and make a note of it in the diary.
Velg området hvor du vil sette injeksjonen og noter det i dagboken.
Report for clean-up duty in the officers' mess where you will remain until i order otherwise.
Rapporter for oppvasktjeneste i offisersmessen hvor du vil være inntil jeg beordrer noe annet.
This is our common room where you will be doing the majority of your shit.
Dette er vårt felles rom hvor du skal gjøre mesteparten av dritten din.
I know where you will die, conrad, at home, in your own bed.
Jeg vet hvor du vil dø, conrad, hjemme i din egen seng.

Results: 66, Time: 0.1985

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Where you will" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More