WHO IN NORWEGIAN

How to say who in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1035

Examples of using Who in a sentence and their translations

Who are the gangs around now?
Hvilke gjenger er det her nå?
I want to know who 's responsible by the day 's end.
Jeg vil vite hvem de skyldige er før dagen er over.
For the couple who lived outside my building.
TIL PARET SOM BODDE UTENFOR HUSET MITT.
Guess who burned the house down?
Vet de hvem som brente ned gården?

I am not who you think i am.
Jeg er ikke den, du tror jeg er.
This is who i have been wanting to see.
Det er denne personen jeg har villet se.
Who is it?
Hva er det?
Who is it?
Vem er det?
I hire who i want.
Jeg hyrer de jeg vil.
She is not who you think she is. are you in a relationship with her?
Så du fornekter ikke at dere bor sammen?
Who called the meeting?
Hvam kalte inn til møte?
Steffan, the man who killed angela.
Steffan, mannen som drepte angela.
Wait! this is who you went to italy with?- when?
Var det dem du reiste til italia med?
That 's german for someone who is not but knows.
Det er tysk for en som ikke er men vet.- vet hva?
Who is it?
Hva var det?
It 's who i am.
Det er slik jeg er.
I wonder who the moneybags is.
Jeg lurer på hvem den pengesekken er.
You know who the real cat is?
Vet de hvem den ekte katten er?
I am a man who can recognise the human qualities in a woman.
Jeg kan se de menneskelige kvalitetene i en kvinne.
Who gave permission?
Hvem har gitt tillatelse?
We are who we are.
Vi er de vi er.
I love the suit. who are you wearing?
Jeg liker dressen, hvor er den fra?
I know who killed nassar.
Jeg vet hvem som drepte nassar.
I like who we are.
Jeg liker dem vi er.
Those who are drunk or hung over are send back home immediately, understood?
Er noen fulle, blir de sendt rett tilbake til stockholm.
Do you know who killed him, mr. foyle?
Vet de hvem som drepte ham?
You and i know who killed madeleine.
Du og jeg vet hvem som drepte madeleine.
Does anyone know what we call someone who does not experience guilt?
Vet noen hva man kaller dem som ikke føler skyldfølelse?
None who venture there ever return.
Ingen har kommet levende ut derfra.
You need someone who loves you for you.
Du trenger en som elsker deg for deg.

Results: 30, Time: 0.1035

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More