WHO USED IN NORWEGIAN

How to say who used in Norwegian

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.0852

English-norwegian dictionary

Examples of using Who Used in a sentence and their translations

An old friend who used to inform on you to the F.B.I.-.
En gammel venn som brukte å informere FBI om deg.
The fellow who used it before, he couldn't see too good.
Fyren som brukte den før, han så ikke så godt.
I had a nurse who used to assist me.
Jeg hadde en sykepleier som pleide å hjelpe meg.
Johann was a prisoner who used to torment her.
Johann var en fange som pleide å plage henne.
Victims were two working girls who used the same escort website.
Ofrene var to eskorter som brukte samme nettside.
Look, there's a social worker who used to work at the centre.
Det er en sosialarbeider som pleide å jobbe på senteret.
I'm the one who used the WABAC without permission.
Det var jeg som brukte TILBAK uten tillatelse.
Was he the one who used your head to open a nut?
Var det han som brukte hodet ditt til å åpne en nøtt?
An old friend who used to inform on you to the F.B.I.-.
En gammel venn som pleide å tyste på deg til FBI.
For the record, i am not the one who used that phrase.
Det var ikke jeg som brukte det uttrykket.
An old friend who used to inform on you to the F.B. I.
En gammel venn som pleide å tyste på deg til FBI.
This coming from the guy who used to use criminals as target practice.
Og dette kommer fra fyren som brukte å bruke kriminelle som målskiver.
Who used to work in an office but is now a traveler.
Som pleide å jobbe på kontor, men er nå en omreisende.
He's the one who used your card.
Det var han som brukte visittkortet ditt.
Pandas who used the power of chi to heal me.
Pandaer som brukte qi-ens kraft til å helbrede meg.
It was me who used magic to cure Gwen's father.
Det var jeg som brukte magi å kurerte gwens far.
A woman who used a machine to cheat death.
En kvinne som brukte en maskin for å lure døden.
And was named danzan by the first samurai who used it.
Og ble kåret danzan av første samurai som brukte den.
And the men from your past who used you.
Kan du tilgi mennene som brukte deg?
Who used to whack them bums out?
Hvem pleide å ta de bomsene?
I had an old girlfriend who used to watch it.
Jeg hadde en dame som pleide å se på det.
We are looking for a pesticide manufacturer who used to supply tobacco growers but transitioned to corn.
Vi søker en fabrikant av insektmidler som leverte til tobakkfeltene.
Instead you should find the man who used his email, car and flat.
Finn heller mannen som misbrukte e-posten, bilen og leiligheten hans.
An old friend who used to inform on you to the F.B.I.-.
En gammel venn som pleide å tyste på deg til FBI.
The one who used to turn to me for advice all the time?
Den som pleide å slå til meg om råd hele tiden?
The ones who used you.
De som utnyttet deg.
Who used the newtonian treatment of accretion?
Hvem brukte newtons akkresjonsmetode?
Who used the full general relativistic one?
Hvem brukte hans relativistiske?
Who used to fight?
Hvem pleide å krangle?
Because he's a greedy piece of shit who used us.
Fordi han er en grådig drittsekk som utnyttet oss.

Results: 55, Time: 0.0852

SYNONYMS

S Synonyms of "who used"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More