WHY CAN'T YOU IN NORWEGIAN

Translation of Why can't you in Norwegian

Results: 535, Time: 0.0584

kan du ikke hvorfor kan du ikke hvorfor får du ikke hvorfor vil du ikke hvorfor greier du ikke

Examples of using Why can't you in a sentence and their translations

Why can't you just be happy for me today?
Hvorfor kan du ikke bare være lykkelig for meg i dag?
Why can't you be more mature like the Miller boy, huh?
Kan du ikke oppføre deg mer modent, som Millers gutt?
Do something! Why can't you call another ambulance?
Gjør noe! Hvorfor kan du ikke ringe en annen ambulanse?
Why can't you just let me be a good person?
Kan du ikke bare la meg være et godt menneske?
Why can't you go see him?
Hvorfor får du ikke besøke ham?
Mummy! Mummy!- Why can't you just be normal?!
Mamma! Mamma!- Hvorfor kan du ikke bare være normal?!
Why can't you at least try?
Hvorfor vil du ikke prøve engang?
My Lady. Why can't you sleep?
Frue. Hvorfor får du ikke sove?
Why can't you admit that it could be Harald Bakke, then?
Hvorfor kan du ikke innrømme at det kan være Harald Bakke, da?
Why can't you go to college and have a garden?
Kan du ikke heller gå på college og skaffe deg en hage der?
I'm sorry. Why can't you sleep?
Jeg beklager. Hvorfor får du ikke sove?
Why can't you do it yourself?
Hvorfor vil du ikke gjøre det selv?
Why can't you just tell me that you didn't do it?
Kan du ikke bare si at du ikke gjorde det?
Why can't you cultivate a baby ice nucleus?
Hvorfor greier du ikke å kultivere et iskjerne-avkom?
Why can't you see the opportunity right in front of you?
Hvorfor kan du ikke se muligheten rett foran deg?
Why can't you tell me?
Hvorfor vil du ikke fortelle meg?
Why can't you find your own daughter?
Hvorfor greier du ikke å finne din egen datter?
Why can't you reach my accounts?
Hvorfor får du ikke det?
Wait, what? Why can't you tell me?
Vent, hva? Hvorfor kan du ikke si det?
Why can't you wait for newspapers like everybody else?
Kan du ikke vente på aviser, som alle andre?
Why can't you just give a person a compliment?
Hvorfor kan du ikke bare gi en person en kompliment?
Why can't you just be a good boy and die?
Kan du ikke bare være flink gutt og dø?
Why can't you talk to them?
Hvorfor vil du ikke snakke med dem?
Why can't you apologize and let me go with you?
Hvorfor kan du ikke beklage og la meg gå med deg?
Why can't you just leave this patoshik guy alone?
Kan du ikke bare la denne Patoshik-fyren være?
Why can't you just have a coke problem like everyone else?
Kan du ikke bare ha kokainproblemer som alle andre?
Why can't you get a job like everyone else?
Hvorfor kan du ikke få deg en jobb som alle andre?
Why can't you keep that child of yours under control?
Kan du ikke holde ungen din under kontroll?
Then why can't you tell me what's going on?
hvorfor kan du ikke si hva som foregår?
Why can't you just make an exception this one time?
Kan du ikke gjøre et unntak?

Results: 535, Time: 0.0584

Word by word translation


why
- hvorfor derfor kan grunnen hvorfor…
can't
- kan ikke får ikke klarer ikke orker ikke ikke kunne
you
- du dere deg du… deg…

S Synonyms of Why can't you


why don't you
you can never
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More