WHY THEY WANT IN NORWEGIAN

Translation of Why They Want in Norwegian

Results: 201, Time: 0.4007

Why they want
hvorfor de vil (5)

Examples of using Why They Want in a sentence and their translations

Hvorfor de vil
Just tell me why they want to kill me.
Fortell meg hvorfor de vil drepe meg.
Any idea why they want to attack here on Earth?
Aner dere hvorfor de vil angripe her på Jorden?
Derfor de vil
That 's why they want to kill me.
Det er derfor de vil drepe meg.
That 's why they want to hire you, right?
Det er derfor de vil ansette deg, ikke sant?
Hvorfor de vil ha
I do not know why they want more trees anyway.
Jeg vet ikke hvorfor de vil ha flere trær uansett.
Do you know why they want you?
Vet du hvorfor de vil ha deg?
Derfor de vil ha
That 's why they want it.
Det er derfor de vil ha den. Hvem?
They are planning... That 's why they want the gett.
Det er derfor de vil ha en gett.
Other sentence examples
Angelina, did anyone tell you why they want me dead?
Angelina, var det noen som sa hvorfor de vil drepe meg?
Did he say why they want me dead?
Sa han hvorfor de ønsket meg død?
And I can also see why they want to kill you for it, why they kill everyone you come in contact with.
Ja, og hvorfor de vil drepe deg og alle du kommer i kontakt med.
I do not know why they want you dead, but clearly they do.
Jeg vet ikke hvorfor de vil se deg død, men det vil de tydeligvis.
So, now we know why they wanted the president 's son.
Derfor vil de ha tak i presidentens sønn.
Is this why they wanted him?
Er det derfor de ville ha ham?
It still does not explain why they wanted you dead.
Det forklarer ikke hvorfor de ville drepe deg.
What we do not know is why they wanted to bug Democratic Headquarters.
Vi vet ikke hvorfor de ville avlytte demokratene.
Is that why they wanted to hang her? Because she was a witch?
Var det derfor de ville henge hennel Fordi hun var heksl.
Why they wanted to terminate my command?
Hvorfor de ville gjøre slutt på min kommando?
Hastings, you need to consider the possibility that this intel is fake and why they wanted us to find it.
Hastings, du må vurdere- muligheten for at disse opplysningene er falske- og hvorfor de ville at vi skulle finne det.
Ashok Carr I have never been angry at them for going, because I understood, and I still understand to this day... why they wanted to go and help those children.
Jeg har aldri vært sint for at de dro, for jeg forsto, og jeg forstår fortsatt hvorfor de ville hjelpe de barna.
Do you know why they want to hurt us?
Vet du hvorfor de vil skade oss?
Do you know why they want it so badly?
Vet du hvorfor de så gjerne vil ha det?
Have you stopped to ask yourself... why they want her so badly?
Har du lurt på hvorfor de så gjerne vil ha henne?
And you know the astounding fact that not one of these criminals who murder us when and why they want has ever been convicted.
Og du vet om det utrolige at ingen av forbryterne... som dreper oss når og av den grunn de vil, har blitt dømt.
Wha... wha... Goodness knows why they wanted to know that.
Gudene vet hvorfor de lurte på det.
I am just trying to understand why they wanted to get rid of you.
Jeg prøver å forstå hvorfor de vil bli kvitt deg, og så reagerer du slik.
I am beginning to understand why they wanted to deal directly with you.
Nå forstår jeg hvorfor de ba om deg.
I can see why they want a change of scenery.
Forståelig at de ønsket nye omgivelser.
And outside of what the woman said, you do not know any reason why they want $5 000 for it?
BortSett fra beSkjeden, vet de ikke hvorfor det er verdt 5000 dollar?
The Russians say they want to secure Leningrad- and that 's why they want the land.
Russerne sier at de vil sikre byen Leningrad og at de trenger mye land på Det karelske neset til det.

Results: 201, Time: 0.4007

Word by word translation


why
- hvorfor derfor kan –Hvorfor – Hvorfor
want
- vil ønsker skal ha vil du

"Why they want" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More