Translation of "will be" in Norwegian

S Synonyms

Results: 17962, Time: 0.2918

er blir vil være vil bli skal være kommer står går kan være har da er får det klarer

Examples of Will Be in a Sentence

He will be here soon.
Han er her snart.
Boys will be boys.
Gutter er gutter.
Nella will be my responsibility.
Nella blir mitt ansvar.
Eve harrington will be among them.
Eve harrington vil være blant dem.
Paris will be french again.
Paris blir fransk igjen.
That will be $3.20.
Det er 3,20.
I will be here and i will be ready.
Jeg er her og klar.
He will be with me.
Han blir med meg.
And you will be fearless?
Og du vil være fryktløs?
There will be new songs sung about you, mei lin.
Det vil bli sunget nye sanger om deg, mei lin.
Will be you.
Vil være deg.
You will be a new man, bernie, believe me.
Tro meg, du blir en ny mann, bernie.
Bridion will be given to you by your anaesthetist.
Bridion vil bli gitt til deg av anestesilegen din.
I will be here with horses when you finish, sifu.
Jeg skal være her med hester når du er ferdig, sifu.
Ramsey, will be in the bus.
Ramsey er i bussen.
But i will be after you again soon enough.
Men jeg skal være etter deg igjen snart nok.
There will be days after this.
Det kommer dager etter dette.
You will be with him day and night.
Du vil være med ham dag og natt.
I will be sworn they're true.
Jeg vil bli sverget de er sanne.
You will be safe with us.
Du er trygg med oss.
She and the priest will be with them home.
Hun og presten blir med dem hjem.
But it will be more difficult than you thought.
Men det blir vanskeligere enn du trodde.
JEVTANA will be given to you by a doctor or a nurse.
JEVTANA vil bli gitt til deg av en lege eller en sykepleier.
I will be right here.
Jeg skal være her.
Brandt will be with you at all times.
Brandt vil være med deg hele tiden.
Me and alex will be back in an hour.
Alex og jeg er tilbake innen en time.
I will be down in five minutes.
Jeg kommer om fem minutter.
Here, i will be like this to catch him.
Jeg står her og tar han imot.
I will be here with him.
Jeg er her med ham.
I will be right here with the engine running.
Jeg står her med motoren i gang.

Results: 17962, Time: 0.2918

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "will be"


am going to go
am gonna come
am gonna stay
am gonna go
will be the one
will consist
are gonna get
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More