WILL BE FIRST IN NORWEGIAN

How to say will be first in Norwegian

S Synonyms

Results: 18, Time: 0.2018

Examples of using Will Be First in a sentence and their translations

Maybe frida will be first.
Kanskje frida blir først.
Who will be first?
Hvem blir først?
Who will be first hit?
Hvem blir først rammet?
I wonder who will be first.
Jeg lurer på hvem som blir først.

And america will be first.
Og amerika blir først.
And we will be first without him!
Vi skal bli først! uten ham!
The best will be first.
Den beste blir den første.
Which one will be first?
This will be first class.
Det skal være first class.
Your budget will be first to be recouped upon the film's release.
Budsjettet deres er det første som blir betalt når filmen slippes.
You will be first when he gets in.
Dere er først når han kommer.
Buck will be first cover.
Buck er første som dekker.
Don't worry, we will be first to market.
Ikke bekymre deg, vi vil være først til markedet.
Liu Kang! you will be first.
Liu kang, du er førstemann.
You will find out soon enough because your family will be first in line if you refuse our offer.
Familien din står først i kø hvis du avslår tilbudet vårt.
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.".
Og se, der er de som er mellem de siste og skal bli de første, og der er de som er mellem de første og skal bli de siste.
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.".
Og se, der er de som er mellem de siste og skal bli de første, og der er de som er mellem de første og skal bli de siste.
I swear to god, i will be first in line to spend what little money i got.
Jeg sverger, jeg vil stå først i køen for å bruke de få spenna jeg har.

Results: 18, Time: 0.2018

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Will be first" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More