WILL BE THERE IN NORWEGIAN

Translation of Will Be There in Norwegian

S Synonyms

Results: 465, Time: 0.0627

er der (200) vil være der (83) skal være der (45) blir der (12) kommer (11) være der (10) kommer dit (8) er fremme (7) står der (2)

Examples of using Will Be There in a sentence and their translations

They will be there tomorrow.
De er der i morgen.
I will be there.
Jeg vil være der.
Perhaps noel will be there.
Kanskje noel er der.
And i will be there.
Og jeg vil være der.

Maybe he will be there.
Kanskje han er der.
But i will be there.
Men jeg skal være der.
I will be there in two minutes.
Jeg vil være der om to minutter.
I will be there shortly.
Jeg skal være der snart.
We will be there.
Vi er der.
It 's possible she will be there all day.
Hun blir der hele dagen.
I will be there in a second.
Jeg kommer straks.
Hey, i will be there in a minute, okay?
Hei, jeg vil være der i et minutt, ok?
We will be there in five hours.
Vi er der om fem timer.
And he will be there till i remove him.
Og han blir der, til jeg fjerner ham.
I will be there, richard.
Jeg skal være der, richard.
You will be there.
You will be there until the trial... or until you make bail.
Du blir der frem til rettssaken, eller til du betaler kausjon.
I will be there in a minute.
Jeg vil være der i et minutt.
I will be there in a minute.
Jeg kommer straks.
Leary and i will be there with the money.
Leary og jeg er der med pengene.
She will be there for.
Hun skal være der i.
I will be there at your wedding.
Jeg skal være der i bryllupet ditt.
I will be there soon.
Jeg er der snart.
I will be there.
Jeg kommer dit.
I will be there in a moment.
Jeg kommer straks.
Setrakian will be there.
Setrakian vil være der.
I will be there, too, if you want to come check.
Jeg blir der også, hvis du vil sjekke det.
They will be there three or four hours' fore we are.
De er fremme tre-fire timer før oss.
The living room will be there.
Stuen blir der.
I will be there shortly.
Jeg kommer straks.

Results: 465, Time: 0.0627

Word by word translation


will
- vil skal kommer får blir
there
- det der dit her vi

"Will be there" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More