WILL GET IN NORWEGIAN

Translation of Will Get in Norwegian

Results: 5214, Time: 0.4205

Will get
får (1187) skal få (536) henter (507) tar (403) kommer (291) blir (254) skal hente (230) vil få (211) skaffer (184) skal skaffe (122) skal ta (112) vil bli (62) finner (60) skal komme (57) kjøper (45) vil komme (41) går (37) har (31) skal finne (34) ordner (32) fikser (30) setter (29) klarer (24) vil ta (21) skal gi (19) skal ordne (18) drar (16) (16) slipper (14) skal ha (14) skal fikse (13) vil ha (11) skal bli (12) vil skaffe (12) får tak (9)

Examples of using Will Get in a sentence and their translations

Får

( get , can , will )
And you will get the pictures back?
Og du får bildene tilbake?
We will get her back.
Vi får henne tilbake.

Skal få

We will get us our own governor in Austin.
Vi skal få oss vår egen guvernør i Austin.
We will get him back.
Vi skal få ham tilbake.

Henter

( will get , bring , am getting )
I will get Ludvig.
Jeg henter Ludvig.
I will get our horses, Chief Ex-of-Scouts.
Jeg henter hestene våre, eks-speidersjef.

Tar

( take , get , catch )
We will get him before he leaves the country.
Vi tar ham før han forlater landet.
We will get him later.
Vi tar ham senere.

Kommer

( come , get , will )
We will get back to you soon.
Vi kommer tilbake til deg snart.
Maybe we will get to London or maybe not.
Kanskje kommer vi til London, kanskje ikke.

Blir

( is , will be , get )
Otherwise, you will get weak.
Ellers blir du svak.
We will get stronger than their soldiers and nobody can stop us then.
Vi blir sterkere enn deres soldater, og da kan ingen stoppe oss.
Other sentence examples
I will get him out.
Jeg får ham ut.
You will get them when you give me my son.
Du får dem når du gir meg sønnen min.
I will get it out of him.
Jeg skal få det ut av ham.
I will get him back.
Jeg skal få ham tilbake.
Andersen, you will get a new rifle.
Andersen, du får nytt gevær.
I will get your clothes, Thomas.
Jeg henter klærne dine.
I will get him later.
Jeg tar ham senere.
You will get a new job.
Du får en ny jobb.
I will get you on a plane to Sydney on our dime.
Jeg skal få deg på et fly til Sydney for vår regning.
I will get the rest when Irene comes back.
Jeg henter resten når Irene kommer.
Claire, I will get him back.
Claire, jeg skal få ham tilbake.
We will get them later.
Vi tar dem senere.
We will get home early.
Vi kommer oss tidlig hjem.
You will get us both killed.
Du får oss begge drept.
Yes. I will get Tom.
Jeg henter Tom.
I will get them.
Jeg skal hente dem.
I will get the car in the morning.
Jeg henter bilen i morgen.
And you will get it all, Yancey.
Og du får alt, Yancey.

Results: 5214, Time: 0.4205

Word by word translation


will
- vil skal kommer får blir
get
- kommer blir ta hente
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More