Translation of "will not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5312, Time: 0.2742

ikke vil ikke skal ikke kommer ikke får ikke kan ikke vil aldri nekter gjør det ikke aldri går ikke tar ikke blir ikke

Examples of Will Not in a Sentence

You will not go with them, white man.
Du drar ikke med dem, hvite mann.
I will not sail for westeros.
Jeg vil ikke seile for westeros.
Garrett will not survive impeachment.
Garrett overlever ikke riksretten.
You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
I have told you before, i will not tolerate drinking.
Jeg tolererer ikke at du drikker!
Captain! you will not destroy the natividad.
Kaptein, du skal ikke ødelegge natividad.
I will not let you kill them.
Jeg lar deg ikke drepe dem.
I will not die, bea.
Jeg vil ikke dø, bea.
That will not be difficult at all.
Det kommer ikke til a bli vanskelig.
I will not forget what you did for me.
Jeg skal ikke glemme hva du gjorde for meg.
She will not survive more than a day or two.
Hun overlever ikke mer enn en dag eller to til.
He will not.
Han kommer ikke.
You will not touch him.
Du får ikke røre ham.
I will not lose my country!
Jeg skal ikke miste landet mitt.
I will not talk, and you cannot make me.
Jeg vil ikke snakke, og du kan ikke tvinge meg.
I will not give it up, Beth!
Jeg gir ikke opp, Beth!
You will not see us until it is time.
Du kan ikke se oss før tiden er inne.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
They will not find mr. hooke... not now, not ever.
De kommer ikke til å finne hooke.
I will not give you a good death.
Jeg skal ikke gi deg en god død.
Tommy will not survive winter in west granton.".
Tommy vil ikke overleve vinteren i west granton.".
I will not kill an unarmed man.
Jeg dreper ikke en ubevæpnet mann.
The child will not be influenced by michael any longer.
Mikael kommer ikke til å påvirke barnet lenger.
She will not long survive the evil that now spreads from mordor.
Hun kan ikke overleve lenge ondskapen som spres fra mordor.
You will not talk me into.
Du får ikke overtalt meg.
I will not die!
Jeg vil ikke dø!
Your loyalty will not be forgotten.
Deres lojalitet vil aldri bli glemt.
You will not love her.
Du skal ikke elske henne.
You will not see kokachin.
Du får ikke se kokachin.
I will not leave without lisa.
Jeg drar ikke uten lisa.

Results: 5312, Time: 0.2742

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More