WILL TAKE IN NORWEGIAN

How to say "will take" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5061, Time: 0.3754

Click norwegian translation to filter results
tar vil ta skal ta kjører fører følger skal føre kommer til å ta skal kjøre krever skal følge vil kreve får ta vil føre godtar

Examples of using "Will Take" in a sentence and their translations

We will take the first bus.
Vi tar første buss.
I will take the name mexican enemies have given me.
Jeg vil ta navnet de meksikanske fiendene har gitt meg.
He will take your horse.
Han tar hesten din.
I will take you to agent phipps.
Jeg skal ta deg med til agent phipps.
We will take the test now so we can steal our own answers.
Vi tar testen nå så vi kan stjele våre egne svar.
I will take you back, kathleen.
Jeg vil ta deg tilbake, kathleen.
In one hour, i will take pablo to his accountant.
Om en time kjører jeg pablo til revisoren hans.
I will take my medicine.
Jeg skal ta medisinen min.
That will take an hour and 45 minutes.
Det vil ta en time og 45 minutter.
We will take these three horses.
Vi tar disse tre hestene.
I will take you home.
Jeg kjører deg hjem.
We will take the next car.
Vi skal ta neste bil.
I will take you to him.
Jeg fører dem til han.
I will take three or four.
Jeg tar tre eller fire.
Alex will take you, ask you a few questions.
Alex vil ta deg, spørre deg noen spørsmål.
But my girls will take care of your friend.
Men jentene mine vil ta seg av vennen din.
I will take you home, ellen.
Jeg kjører deg hjem, ellen.
And i will take shaw.
Og jeg tar shaw.
So you will take her to busan tomorrow?
Du følger henne til busan i morgen?
I will take you to our border.
Jeg fører deg til grensen.-Og så...?
I will take my medicine.
Jeg skal ta medisinen min.
I will take you to the girl.
Jeg fører deg til jenta.
Wistrom will take delivery from moreau in 36 hours.
Wiström vil ta levering fra moreau om 36 timer.
Jett will take you.
Jett kjører deg.
I will take the umbrella.
Jeg skal ta paraplyen.
I will take you home.
Jeg følger deg hjem.
Captain mello will take you upriver in the morning.
Kaptein mello skal føre dere opp elven i morgen.
I will take your sword.
Jeg tar sverdet ditt.
He will take you to your mother.
Han skal ta deg med til moren din.
I will take you to your boat.
Jeg fører deg til båten.

Results: 5061, Time: 0.3754

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Will take" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More