WILL TELL HIM IN NORWEGIAN

How to say will tell him in Norwegian

S Synonyms

Results: 78, Time: 0.1137

English-norwegian dictionary

Examples of using Will Tell Him in a sentence and their translations

I will tell him about your nose.
Jeg forteller ham om nesen din.
And who will tell him that?
I will tell him myself.
Jeg forteller ham det.
I will tell him to screw.
Jeg skal be ham stikke.
I will tell him right away.
Jeg skal si det til ham med en gang.
I will tell him.
Jeg forteller ham det.
I will tell him.
Oh, fine. i will tell him.- pussy.
I will tell him to carry the case down.
Jeg skal be ham bære ned kassen.
You will tell him you want the marriage annulled.
Du forteller ham at du bryter ekteskapet.
I will tell him who you are.
Jeg forteller ham hvem du er.
All right, i will tell him.
I will tell him to swing by.
Jeg skal be ham stikke innom.
Okay, i will tell him.
Fint, jeg sier det til ham.
I will tell him you were strong.
Jeg forteller ham hvor sterk du var.
OK, i will tell him.
OK, jeg sier det til ham.
Yes, i will tell him.
Sure, i will tell him.
Sparky, i will tell him.
Gnisten, jeg sier det til ham.
We have made our decision and we will tell him.
Vi har tatt avgjørelsen, og vi skal si det til ham.
I will find the right time and... i will tell him.
Jeg finner riktig tidspunkt, og jeg sier det til ham.
Maybe we will tell him one day.
Det kan vi kanskje fortelle ham en dag.
And i will tell him how i feel.
Og forteller han, hva jeg føler.
I have to go, but i promise i will tell him to call you.
Jeg må gå, men jeg skal be han ringe deg.
Yes, i will tell him.
I will tell him myself.
Jeg forteller ham det selv.
Yes, i will tell him.
Ja, jeg vil si ham det.
I will tell him you said so.
Jeg skal fortelle ham at du sa det.
I will tell him, don pietro.
Jeg skal fortelle ham det, don pietro.
I will tell him how the trip ended.
Greit, jeg skal fortelle ham hvordan turen sluttet.

Results: 78, Time: 0.1137

"Will tell him" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More