WITH MY MOM IN NORWEGIAN

How to say with my mom in Norwegian

S Synonyms

Results: 80, Time: 0.2228

Examples of using With My Mom in a sentence and their translations

Growing up with my mom sure wasn't.
Å vokse opp med moren min var virkelig ikke normalt.
I can't believe I'm spending two weeks alone with my mom.
Utrolig at jeg må være med mamma i 2 uker.
I will stick with my mom.
Jeg er med moren min.
There was just something with my mom.
Det var noe med mora mi.

I talked it over with my mom, and--.
Jeg pratet med mamma og.
I sat like this with my mom.
Jeg satt sånn med moren min.
I used to do it with my mom when i was a kid.
Jeg gjorde sånn med mamma da jeg var liten.
But with my mom, the evil fairy was just the evil fairy.
Men med mora mi var den onde feen bare den onde feen.
I'm gonna ride with my mom. okay. i will meet you there.
Jeg skal dra sammen med moren min.
I'm just gonna hang out with my mom.
Jeg kan være med moren min.
We have a meeting with my mom's campaign team.
Vi har et møte med min mors valgkampteam.
You were in the hospital with my mom and.
På sykehuset med moren min og.
And I'm stuck with my mom.
Og jeg sitter fast sammen med moren min.
Tell a soul what you doing with my mom,
Forteller du noen hva du gjør med mora mi, dreper jeg deg.
What you did with my mom, calling her out.
Det du gjorde med mamma, du arresterte henne.
With my Mom's car, man.
I moved to félix with my mom when i was two.
Jeg flyttet til félix med moren min da jeg var to.
He probably just wanted to sleep with my mom.
Han ville nok bare ligge med mamma.
Why would anybody break up with my mom?
Hvorfor skulle noen slå opp med mora mi?
I have been having trouble with my mom concerning you.
Jeg har hatt problemer med min mor på grunn av deg.
It has to do with my mom and her many marriages.
Det har å gjøre med min mor og hennes mange ekteskap.
I'm just in bed with my mom.
Ligger bare i senga med mamma.
I mean your first kiss with my mom.
Jeg mener det første kysset med moren min.
With my mom.
Okay, I'm gonna make them with my mom's special recipe.
OK, jeg skal- lage dem med min mors spesielle oppskrift.
Last night i was at the bunkhouse with my mom and alicia.
I går var jeg i sovesalen med moren min og alicia.
With my mom.
There was this thing with my mom.
Det er en greie med mamma.
I mean, he's been good with my mom.
Han er flink med mora mi.
And i would probably still live with my mom.
Og jeg ville sikkert fortsatt bodd med min mor.

Results: 80, Time: 0.2228

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "with my mom"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More