Translation of "with you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10185, Time: 0.1146

med deg med dere hos deg med dem med eder hos dere av deg med dig mellom deg du med med du

Examples of With You in a Sentence

Take mike with you.
Ta med deg mike.
We're with you, steve.
Vi er med deg, steve.'.
Take him with you now!
Ta ham med dere nå!
Why wasn't she staying with you and Dana?
Hvorfor bodde hun ikke hos deg og Dana?
God be with you, francesco.
Gud være med deg, francesco.
I am verily with you, and i hear and see.
Jeg er med dere, og jeg hører og ser.
We're with you, poe.
Vi er med deg, poe.
And with you too.
Med dem også.
I want to be with you for the rest of my life.
Jeg vil være hos deg resten av livet.
Surely i shall be with you, hearing and seeing.
Jeg er med dere, og jeg hører og ser.
What happened with you and Salvy?
Hva skjedde med deg og Salvy?
Neither with you only do i make this covenant and this oath,
Og ikke bare med eder gjør jeg denne pakt og dette eds-sambånd,
God be with you, sir.
Gud være med dem, sir.
He was with you, Ann!
Han var hos deg, ann.
I am with you both, hearing and seeing.
Jeg er med dere, og jeg hører og ser.
I must finish with you before i die.
Jeg må bli ferdig med dem før jeg dør.
Besides, surely I'm safer with you than in the care of unarmed nuns.
Dessuten er jeg tryggere hos dere enn sammen med ubevæpnede nonner.
I am with you, hearing and seeing all.
Jeg er med dere, og jeg hører og ser.
We're with you. We're right here, george.
Vi er hos deg, george.
God be with you, ignacio.
Gud være med deg, ignacio.
Now the god of peace be with you all.
Fredens gud være med eder alle! amen.
Let me stay with you both, ned.
La meg bli hos dere, ned.
Take claude with you.
Ta med deg claude.
Locutus could still be with you, just in the way you wanted.
Locutus kan fortsatt være hos deg slik du ville.
What's the matter with you, Joey?
Hva går det av deg, Joey?
I am with you twain, hearing and seeing.
Jeg er med dere, og jeg hører og ser.
Grace be with you all.
Nåden være med eder alle!
I was with you in spain.
Jeg var med dem i spania.
I can't stay with you, steven.
Jeg kan ikke bli hos deg, steven.
I am with you, johan.
Jeg er med deg, johan.

Results: 10185, Time: 0.1146

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "with you"


with these
are you doing
about them
you in
about you guys
to those
in your
at your place
with all of you
with the two of you
of yours
to stay with you
did you bring
with the people
do you do
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More