WITHIN IN NORWEGIAN

How to say "within" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2170, Time: 0.6508

innen i løpet av etter indre innvendig

Examples of Within in a Sentence

Repaglinide is eliminated rapidly within 4- 6 hours from the blood.
Repaglinid elimineres raskt innen 4 – 6 timer fra blodet.
All symptoms should disappear completely within 24 hours without need for treatment.
Alle symptomer bør forsvinne fullstendig i løpet av 24 timer uten behov for behandling.
Cherbourg fall within three days.
Cherbourg faller innen tre dager.
Psychosis within a day death after three.
Psykotiske etter én dag, døde etter tre.
Patients with myocardial infarction within the last 90 days,
Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dager,
I'm sure we will find danny within the hour.
Vi finner sikkert danny innen en time.
Give us power from within.
Gir oss indre styrke.
Recently had a stroke within the last 6 months.
Nylig har hatt slag i løpet av de siste 6 månedene.
The peak plasma concentration is reached within 1 to 2 hours.
Maksimal plasmakonsentrasjon nås etter 1 til 2 timer.
You could be dead within six months.
Kan du være død innen seks måneder.
Xeloda tablets should be swallowed with water within 30 minutes after a meal.
Xeloda tabletter skal svelges hele med vann innen 30 minutter etter et måltid.
I'm sorry, what? the conflict within her.
Jeg hadde kontroll over hennes indre konflikt, inntil du gikk inn til oss.
Steady-state conditions are reached within 3–5 days.
Steady state" nås i løpet av 3–5 dager.
Within a couple of weeks, there were 15.
Etter et par uker var det 15.
These side effects usually disappear within 1-2 days without treatment.
Disse bivirkningene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.
You will hear from him within the hour.
Du vil høre fra ham innen en time.
And no dissent within.
Og ingen indre strid.
Within weeks, i felt a transformation throughout my entire body and mind.
Etter uker, følte jeg en forandring i hele kroppen og sinnet.
Within a couple of weeks it got so big i needed some help.
Etter et par uker ble det så stort, at jeg trengte hjelp.
We should be able to destroy the outpost within 15 minutes.
Vi bør kunne ødelegge utposten innen 15 minutter.
And the lumps disappeared within a week.
Og klumpene forsvant i løpet av en uke.
Someday her beauty on the outside would match her beauty within.
En dag ville hennes ytre skjønnet måle seg med hennes indre skjønnhet.
And guys in love ask questions about what's within".
Forelskede menn spør seg selv om det indre.".
Within three months of the explosion, the two witnesses, they were dead.
Innen tre måneder etter eksplosjonen, var de to vitnene døde.
Septimus lll will fall within the week!
Septimus lll vil falle i løpet av uka!
Of people with pancreatic cancer die within five years.
Av personer med kreft i bukspyttkjertelen dør etter fem år.
Beware the false victory, for it unlocks the dragon within.".
Den falske seieren slipper ut den indre draken"?
Within six months, he's driving a brand new mercedes.
Innen seks måneder kjørte han en helt ny mercedes.
Within a week or two, she seemed to know everyone.
Etter en uke eller to kjente hun alle.
If you don't help me, i die within a month.
Hvis du ikke hjelper meg, dør jeg i løpet av en måned.

Results: 2170, Time: 0.6508

SYNONYMS

S Synonyms of "within"


in the breast
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Within" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More