WOMAN IN NORWEGIAN

How to say "woman" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8681, Time: 0.1225

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Woman" in a sentence and their translations

Nakotah's woman.
Nakotahs kvinne.
Or woman.
Eller kvinne.
She's a young woman now, noah.
Hun er en ung dame nå, noah.
There's the kind of woman, millie, to build up this country.
Det er min type kvinnfolk, millie, som bygger opp landet.
Young woman, london.".
Ung kvinne, london."".
You are a very rude woman.
Du er en veldig uhøflig dame.
That's our first woman president, y'all!
Den første kvinnelige presidenten, dere!
Fabulous woman, don't you think so, Holmes?
Fabelaktig kvinnfolk, synes du ikke?- Hvem?
You're a very lucky young woman, miss benson.
Du er en heldig ung dame, miss benson.
She's our woman in white.
Hun er vår kvinne i hvitt.
You're the first woman on the moon, i believe.
Du er første kvinnen på månen, tror jeg.
She's a fair woman to work for, all right. Fair?
Hun er et realt kvinnfolk å jobbe for, ja.
There must be 13 year-olds who are more woman than you are.
Selv 13-åringer er mer kvinnelige enn det du er.
No, sir, this is a severe woman with hard hair.
Nei, sir, dette er en alvorlig dame med stritt hår.
But I'm your woman now, jon snow.
Men jeg er din kvinne nå, jon snø.
Billy, do you take this woman to be your lawfui-wedded wife.
Billy, tar du denne kvinnen til din lovlige kone,
This is my woman deputy honey.
Dette er min kvinnelige betjent, honey.
Just a book with a green woman with three titties.
Bare en bok med en grønn dame med tre pupper.
An innocent woman killed.
En uskyldig kvinne ble drept.
Every man, woman, and child.
Alle menn, kvinner, og barn.
Ain't no woman kept nothing for 7 years.
Ingen kvinnfolk har noe i syv år.
And that one woman is alexis Menetti!
Og den kvinnen er: alexis Menetti!
This woman, this patient, came to your freedom center for help.
Denne kvinnelige pasienten kom til ditt freedom senter for å få hjelp.
That woman... she's confused.
Den dama... hun er forvirret.
Or any other woman, you understand?
Eller noen andre kvinner, forstår du?
And you're my woman.
Og du er min kvinne.
No woman, no money, and... oh, do i obey.
Uten kvinnfolk, uten penger- og spør om jeg er lydig!
You're an infuriating woman.
Du er en irriterende dame.
I mean, i lost my woman, and i don't see my kid enough.
Jeg mistet dama mi og ser ikke ungen nok.
Not your mother... but my mother... was not a fancy woman.
Ikke din mor, men min mor, var ikke noen fin dame.

Results: 8681, Time: 0.1225

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "woman"


chicks
girl
hos
lady
dames
babes
gal
wife
broads
girlfriend
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Woman" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More