WOMEN IN NORWEGIAN

How to say "women" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10951, Time: 0.1191

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Women" in a sentence and their translations

Two beautiful women and a priest.
To vakre kvinner og en prest.
I have seen enough good women like you come and go.
Jeg har sett nok bra damer som deg bare komme og gå.
Actually, two women, sir.
Faktisk to kvinner, sir.
Lola, we're women.
Vi er kvinner, lola.
Those kind of shoes are for women trying to be sexy.
Den typen sko er for damer som prøver å være sexy.
Well, of all the stubborn women, you take the cake.
Av alle sta kvinnfolk, tar du kaka.
Oh, molly, women don't trap and kill fur animals.
Men molly, kvinnfolk fanger ikke og dreper ikke pelsdyr.
Brochure for women patients of childbearing potential and their partners.
Brosjyre for kvinnelige fertile pasienter og deres partnere.
I have known women who have experienced it.
Jeg kjenner damer som har opplevd det.
Not women.
Ikke kvinner.
You kill women and children.
Du dreper kvinner og barn.
Not all women over 30 are broody, georg.
Ikke alle damer over 30 er verpesjuke.
The most beautiful women in the world.
De vakreste kvinnene i verden.
There are women everywhere.
Det er kvinnfolk overalt!
Brochure for women patients who are not of childbearing potential.
Brosjyre for kvinnelige pasienter som ikke er fertile.
Then why hasn't the number of women executives changed?
Hvorfor har antallet av kvinnelige ledere så ikke forandret seg?
These women believe in family first. not career first. family first.
Disse kvinnene setter familie først, ikke karrieren, familien.
But some of these women just seem crazy.
Men noen av disse damene virker bare sprø.
There's 200 women in this prison.
Det er 200 damer i dette fengselet.
Barbed wire and women are the two greatest civilizing agents in the world!
Piggtråd og kvinnfolk er de to beste siviliseringsverktøy i verden!
Two women.
To kvinner.
Brochure for women patients of childbearing potential and their partners.
Brosjyre for kvinnelige fertile pasienter og deres partnere.
Or women.
Eller kvinner.
It's women, money and a good time.
Det er kvinnfolk, penger og moro.
Men who change women as often as they change their shirts.
Menn som skifter kvinne like ofte som de skifter skjorte.".
Andreas, these two women say you hired them.
Andreas, disse damene sier du har ringt etter dem.
Back then i had intricate systems with women you wouldn't believe.
Da hadde jeg infølgte systemer med damer. du vil ikke tro det!
These women, they are professionals.
De kvinnene... de er profesjonelle.
Murdering women and children?
Å myrde kvinne og barn?
All those gorgeous women, and he picked your mom.
Av alle de lekre damene så valgte han din mor.

Results: 10951, Time: 0.1191

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "women"


chicks
girl
mutilation
hos
lady
dames
babes
gal
wife
femininity
broads
girlfriends
womenfolk
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Women" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More