WOMEN HAVE IN NORWEGIAN

How to say women have in Norwegian

S Synonyms

Results: 56, Time: 0.126

Examples of using Women Have in a sentence and their translations

White women have many husbands too.
Ja, hvite kvinner har også mange menn.
Well, plenty of women have tried to change that.
Mange damer har prøvd å forandre det.
A few of us women have decided to see about that girl.
Noen av oss kvinner har besluttet å så se etter den jenta.
And women have always overcome my basic shyness.
Og kvinner har alltid tatt knekken på sjenansen min.

These women have been through a lot.
Disse kvinnene har vært gjennom mye.
All of these women have a right to hate you.
Alle disse kvinnene har rett til å hate deg.
Believe me, women have a way of knowing these things.
Tro du meg, kvinner har en måte å vite disse tingene på.
Because women have judgment.
Fordi kvinner har dømmekraft.
How many women have loved you? besides your mother?
Hvor mange kvinner har elsket deg, bortsett fra din mor?

Hispanic women have amazing skin.
Latinamerikanske kvinner har utrolig hud.
How many women have i lost because of my desire to have children?
Hvor mange kvinner har jeg mistet på grunn av dette?!
It's something that women have responded to for thousands of years.
Det er noe som kvinner har reagert på i tusenvis av år.
How many other women have you done this to?
Hvor mange andre kvinner har du gjort dette mot?
How many women have you made love to?
Hvor mange kvinner har du eisket med?
Too many of our women have too much of the devil in them.
For mange av våre kvinner har for mye av djevelen i seg.
I do not understand the energy women have after sex.
Jeg forstår ikke energien kvinner har etter sex.
How many women have you been with?
Hvor mange kvinner har du ligget med?
How many women have you known?
Hvor mange kvinner har du kjent?
How many women have you paid to debase?
Hvor mange kvinner har de betalt for å fornedre?
Feelings are what women have.
Følelser er noe kvinner har.
Men have their cars. women have their hair.
Menn har bilene sine, kvinner har håret sitt.
Can women have midlife crises?
Kan kvinner ha midtlivskriser?
Did you know that women have 23 erogenous zones?
Visste du at kvinnen har 23 erogene soner?
And women have all the power in the gender market.
I tillegg har kvinner all makt på kjønnsmarkedet.
Women have always... been incredibly kind to me.
Kvinner har alltid vært veldig snille mot meg.
Women have benefits as well as responsibilities.
Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser.
Women have always been a big problem to me, dr fassbender.
Kvinner har alltid vært et stort problem for meg, dr.
Women have been voting there since 1893.
Der har kvinner hatt stemmerett siden 1893.
Women have always loved paris, and he has loved them back.
Kvinner har alltid elsket paris, og han har elsket dem.
Women have a way of complicating things.
Kvinner har en evne til å komplisere ting.

Results: 56, Time: 0.126

SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More