WORK WITH ME IN NORWEGIAN

How to say work with me in Norwegian

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.0425

Examples of using Work With Me in a sentence and their translations

Would you be willing to work with me for old times' sake?
Kunne du tenke deg å jobbe med meg for gamle dagers skyld?
He used to work with me.
Han pleide å jobbe med meg.
Just work with me.
Hey, you can work with me in the prison laundry.
Du kan jobbe med meg i fengselsvaskeriet.

So work with me here, for the both of us.
samarbeid med meg, for begges skyld.
Heaven forfend your work with me should endanger your precious day job.
Gud forby at din jobb med meg setter jobben din i fare.
Work with me here.
Timmy! samarbeid med meg her.
Come work with me for six months.
Kom og jobb med meg i seks måneder.
You asked to work with me.
Ba om å få jobbe med meg. hvorfor?
Work with me here, and the bond acquisition passes without issue.
Om du samarbeider med meg, selges obligasjonene uten problemer.
Work with me, girl.
Jobb med meg, jente.
How about you come and work with me at my production company?
Vil du komme og jobbe med meg i produksjonsselskapet mitt?
And then work with me after we avoid the freeze.
Og samarbeid med meg når vi unngår driftsstansen.
No one will work with me after that.
Ingen vil jobbe med meg lenger.
Work with me.
Work with me.
Come on, charlie, work with me here.
Kom igjen, charlie, jobb med meg.
Why did you work with me?
Hvorfor ville du jobbe med meg?
Work with me here.
What you should do is come work with me in cardholder security.
Du burde jobbe med meg innen bankkortsikkerhet.
You wanna work with me?
Du vil jobbe med meg?
I think i will have case work with me on that.
Case må jobbe med meg med det.
No one in this town will work with me ever again.
Ingen i byen vil jobbe med meg igjen.
No one 's gonna wanna work with me.
Og med det liket vil ingen jobbe med meg.
A man who wants to work with me.
En mann som ønsker å jobbe med meg.
If i am gonna help, you gotta work with me.
Hvis jeg skal hjelpe, du må jobbe med meg.
And work with me?
Vil du bo og jobbe med meg?
Either you work with me or they are going to shoot you.
Du må samarbeide med meg, ellers avliver de deg.
Janine and her husband work with me at the label.
Janine og mannen hennes jobber med meg i plateselskapet.
When you work with me, you are working with a friend.
Med meg, jobber du med en venn.

Results: 55, Time: 0.0425

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "work with me"


"Work with me" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More