WORKING ON IT IN NORWEGIAN

How to say working on it in Norwegian

S Synonyms

Results: 49, Time: 0.057

Examples of using Working On It in a sentence and their translations

I'm still working on it.
I'm still working on it.
We're already working on it.
We're still working on it.

Working on it.
Tell him I'm still working on it.
Si at jeg fremdeles arbeider med det.
We're still working on it.
Someone's working on it as we speak.
Det er noen som jobber med det akkurat nå.
John's working on it.

Working on it. stand by.
Bobby's working on it.
I have still got my man working on it.
En mann jobber med saken.
They're still working on it.
We're still working on it.
Working on it now.
Jeg jobber med det nå.
Area 51's working on it.
Område 51 jobber med saken.
The Captain's working on it, kes.
Kapteinen jobber med saken, kes.
I want Mason's people working on it.
Jeg vil at folkene fra mason jobber med det.
I have a team working on it.
Et team jobber med saken.
I meant that we are still working on it.
Jeg mente at vi fortsatt jobber med det.
The valve is frozen! We're working on it, sir!
Ventilen er frosset, vi jobber med det.
Lee's working on it, but the sensors haven't picked up anything yet.
Lee jobber med saken, men sensorene plukker ikke opp noe.
He's gonna keep working on it.
But we do have a couple of guys working on it.
Men vi har noen som jobber med det.
Carter's with a team on the planet, working on it right now.
Carter er på planeten med et lag som jobber med det nå.
Well, i trust you will keep working on it.
Jeg stoler på at du jobber med saken.
Unfortunately not, no, but she's still working on it.
Dessverre ikke, men hun jobber med saken.
Yes, we're working on it.
Vi vet det. vi jobber med det.
Don't worry, i have got chuck working on it.
Ikke vær redd, chuck jobber med det.
Biggs is already working on it.
Vi kjører plan B. biggs jobber med saken.

Results: 49, Time: 0.057

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More